Hervatting behandeling van strafzaken zonder publiek

Het Hof van Justitie maakt binnenkort gefaseerd een aanvang met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg in het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no. 5. De rechterlijke macht moet dit doen om de overschrijding van de hiervoor door de wet voorgeschreven termijnen te voorkomen. In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten, die nog in hechtenis verkeren. In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Covid-19-virus werd ingaande 18 maart door het HvJ besloten om de behandeling van lopende strafzaken (misdrijven en overtredingen) in eerste aanleg en hoger beroep tot nader order uit te stellen. Bij de hervatting van deze strafzittingen zullen de door de overheid gegeven Covid-19-richtlijnen, strikt in acht worden genomen. Derhalve zullen er steeds maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn in de zittingszaal, dan wel in enige andere ruimte in het gerechtsgebouw, waarbij tevens een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meters sociale afstand in acht zal dienen te worden genomen. Rekening houdend met de aanwezigheid van de rechter, de griffier, de vervolgingsambtenaar, de verdachte en diens raadsman, de deurwaarder en veiligheidsfunctionarissen, zal er een zeer beperkt aantal overige personen aanwezig kunnen zijn in de zittingszaal. Dit heeft tot gevolg dat de zittingen helaas niet toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

Maximaal 2 journalisten in zittingszaal

Ook de toegang van journalisten tot de zittingzaal zal noodgedwongen beperkt worden. Het ligt in de bedoeling dat steeds maximaal 2 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen. Over het algemeen verslaan de journalisten van Dagblad Suriname, Times of Suriname en de Ware Tijd de strafzittingen. De toelating van journalisten kan echter nog verder beperkt worden, indien het voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is om andere personen, waaronder getuigen of deskundigen, te horen op de zitting. Dit vanwege het feit dat het maximum van 10 personen per ruimte niet overschreden mag worden.

FR

error: Kopiëren mag niet!