De vrome KTPI

De top van de KTPI is dinsdag ten huize van Willy Soemita bijeengekomen. De KTPI houdt zich traditiegetrouw aan de voorschriften die gelden rond Ramadan. Er wordt niet actief naar buiten opgetreden. Het is een vrome tijd. Een periode om te bezinnen, zich te beraden en te komen tot helder besef. De KTPI doet tijdens de aanstaande verkiezingen mee als eenheidsbeweging opgestart door Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur.

Ramadan staat de KTPI niet in de weg

De verkiezingen staan voor de deur. Vrijwel alle partijen besteden hun volle energie aan propaganda. “Het is bij KTPI gebruikelijk om tijdens de vastentijd conform het Islamitisch geloof te handelen. Woeligheid wordt achterwege gelaten. Al hoe belangrijk de verkiezingen ook zijn, laat ik mij daarvan niet afbrengen. Daarom voer ik deze dagen geen propaganda. Ramadan staat de KTPI niet in de weg. Volgens mij verliezen wij geen stemmen omdat wij zogenaamd stilzitten. Als ik het goed heb, hebben alleen dwazen nog niet bepaald achter welke politieke  partij zij staan”, merkt een warunghouder op.

HD

error: Kopiëren mag niet!