De profeet van de Islam is geslaagd, situatie moslims niet rooskleurig 

In de maand Ramadan, de meest unieke in de afgelopen 70 jaar, kijken we even binnen in de Islam zelf. De moslims stellen in de wereld heden ten dage niet veel voor. Eens stonden moslims aan het hoofd van grote rijken zoals de onder de Turken en de Mongolen. Maar de versnippering van de ‘broederschap’ is na het sterven van de heilige profeet van de moslims direct begonnen. Er zijn nog moslims met een vals gevoel van trots, maar mondiaal stellen ze niets voor. Als verheven mens maken ze hier en daar binnen de nationale context wel indruk en is er respect en ontzag voor hun integriteit, vastberadenheid en deskundigheid. In 2020 moeten wij constateren dat de profeet Mohamed, de laatste volgens de Islam, tot de meest succesvolle personen in de geschiedenis van de mensheid behoort naast Jezus. Dagelijks wordt de naam van de profeet miljoenen zo niet miljarden keren op dezelfde manier door alle moslims in de mond genomen gedurende de dagelijkse gebeden. Dagelijks sturen honderden miljoenen moslims wereldwijd de ‘daroed’ (smeekbeden aan God dat hij de profeet zegent) aan de profeet. Alle moslims bidden enkele keren per dag met het gezicht naar 1 centrum: Mekka, de geboorteplek van de heilige profeet. Honderden miljoenen moslims in de wereld hebben als een van de voornamen “Mohamed”. Op papier zijn meer dan een miljard mensen (meer dan 20% van de wereldbevolking) belijder van het geloof dat vervolmaakt werd door profeet Mohamed: de Islam. Deze belijders komen voor op alle continenten en onder alle grote etnische bevolkingsgroepen in de wereld: van wit met blauwe ogen tot zwart met kroeshaar. Allemaal bidden ze op dezelfde manier, vasten ze op dezelfde wijze en lezen ze Koran op gelijke wijze. Een keer in een jaar stromen ze van alle geuren en kleuren en van alle continenten op 1 plek: Mekka in de geboortestad van de profeet voor de Hadj (de bedevaart). Een ding is uit het bovenstaande wel duidelijk: de heilige profeet van de moslims, Mohamed, behoort tot de top 3 meest geslaagde mensen die ooit op Aarde hebben geleefd.

Maar hoe staat het met de stand van zaken binnen de Islam? Voor de komst van de Islam leefden de Arabieren net als dieren en barbaren. De profeet heeft gepoogd om met zijn religie medemenselijkheid, naastenliefde, sociaal gedrag en offervaardigheid te brengen onder de mensen in het Midden Oosten en de wijde omgeving. Dat is de Islamitische beweging, de Islam. Maken we de balans nu op, dan merken wij de het geloof van de profeet niet is geslaagd. Een oorzaak daarvan kan zijn dat de heilige profeet maar 1 of hooguit twee generaties van personen met direct intermenselijk contact heeft kunnen beïnvloeden: hij verkondigde zijn boodschap (de openbaringen die hij ontving van de engel Gabriel) maar gedurende 23 jaar. De profeet overleed jong, hij werd niet meer dan 65 jaar.  Om te beginnen: de moslims zijn onderling zwaar verdeeld. Sterker nog: ze staan elkaar naar het leven, ze vallen elkaar aan en slachten elkaar af. Het begin al toen de profeet overleed en de geestelijke leider, de opvolging, moest worden bepaald. Door een gebrek aan een cultuur van discussiëren en ideebotsingen, werden meningsverschillen met oorlogen en liquidaties beslist. Al vroeg, in de 7de eeuw, ontstonden twee groepen van moslims die vijandig tegenover elkaar staan: de sunni’s (die vonden dat de meest geschoolde de opvolger moest worden) en de shia’s (die meenden dat een lid uit de familie van de profeet de opvolger moest worden). Na 13-14 eeuwen zien wij dat deze verdeling van de moslims aan de basis ligt van tientallen gewapende conflicten in en tussen de landen met een overwegende moslimbevolking strekkende vanaf Pakistan en Afghanistan tot het Midden Oosten en Egypte en verder tot halverwege op het vasteland van Afrika. De Islamitische heiligdom Kaaba in Mekka is in handen van soennieten die helemaal niet het voorbeeld van de profeet volgen, integendeel. Er wordt zelfs beweerd dat het Saudische koningshuis niets te maken hebben met moslims en het geloof, en zelfs vijanden zijn van het geloof. Sunni betekent ‘volger van de sunnah (d.i. het levenspad van de profeet). Leden van het Saudische koningshuis zouden niet eens in een God geloven en zouden zelfs aan activisten hebben gezegd dat zij zelf God zijn. De Saudi’s zijn de meest prominente sunni’s in de wereld, de Iraniërs zijn de meest prominente shia’s. Deze twee landen hebben tientallen ‘proxy wars’ gaande in verschillende landen. De Saudi’s laten zich leiden door de Amerikaanse anti-moslim-president Trump. De Saudi’s zaaien met Westerse wapens dood en verderf in moslimlanden als Jemen. In bijna alle moslimlanden is er geweld en zijn er regelmatig couppogingen, zelfmoordaanslagen en burgeroorlogen. Vrijwel de hele moslimwereld heeft dictators aan de macht die hun eigen volk onderdrukken. Ze kunnen hun eigen bevolking uitmoorden zoals in Syrië. Mensenrechten worden geschonden, vrouwen zijn tweederangsburgers, activisten worden vermoord, gevangengezet of gemarteld, zelfs tieners. En dan heb je het menselijk lijden in Palestina, het meest dichtbevolkte gebied ter wereld. Israël vernietigt mooie huizen en pakt ze gewoon af. Israël pakt land af en vermoordt Palestijnen die ongewapend zijn, ook kinderen en vrouwen. Israël pakt steeds meer land van de Palestijnen af, met goedkeuring van de USA en instemming van Saudi Arabie. Veel kinderen die in Palestina wonen lijden aan de situatie en zijn getraumatiseerd. In de hele moslimwereld zijn er veel wezen. Israël is een vriend van de USA en ook van Saudi Arabie. Maar de Palestijnen zelf zijn ook verdeeld langs de sunni – shia lijn. En omdat ze verdeeld zijn, kunnen ze zelf ook geen vuist maken in hun strijd naar een Palestijnse staat. Opvallend is ook dat vrijwel het gehele verdeelde moslimgebied, alhoewel ze fanatiek gelovig zijn, heel slecht scoort als het gaat om corruptie (door de Staat, de ambtenaren en de ondernemers). Dat is wel frappant. We zien dan moslims in veel landen als minderheid worden onderdrukt, maar de verdeelde moslimwereld niet voor deze moslims kan opkomen. Voorbeelden zijn in Myanmar (de Rohingya zijn de meest vervolgde minderheid ter wereld), India (met de burgerwet CAA), China (internering van Oejgoeren in concentratiekampen) en de Filippijnen (gewapende onderdrukking). De VN komt ook niet op tegen de vervolging van de moslims als minderheid.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: