Minister Financiën toch in vizier OM

Er is een heel interessante ontwikkeling in de zaak met betrekking tot de afgezette governor van de Centrale Bank van Suriname (Van Trikt). De ex-governor, zoon van de huidige minister van Onderwijs, is in verzekering gesteld. De man heeft dubieuze deals gesloten en uitgaven gedaan. Hij hield het niet eens 10 maanden vol en moest worden afgezet. Zijn rigoureuze optreden kan vergeleken worden met die van de eerste minister van Openbare Werken van deze regering in 2010. Ook die wist niet met welke snelheid hij uitgaven op en rond het ministerie moest doen. Om te voorkomen dat de man zichzelf een ongeluk bezorgde, moest hij worden afgezet. Van Trikt zit al enkele maanden in verzekering. Hij zegt dat alle deals door hem gesloten goedgekeurd dan wel afgestemd zijn met de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Deze ontkent dat hij van die gewraakte deals en die uitgaven op de hoogte was of ze heeft goedgekeurd. De pg is de gehele periode vanaf 2010 zeer lijdelijk en inactief geweest en pas in de twee laatste jaren van deze tweede ambtstermijn van deze regering zien we enige beweging van de pg.  De pg heeft de DNA nu gevraagd om de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. De pg is door spreekbuizen en hoge ambtenaren van de regering in het openbaar uitgemaakt, een man van de oppositie te zijn. Deze beschuldigingen zijn gedaan zonder dat de hoogste leiding van het land daarbij corrigerend heeft opgetreden. De pg geeft met deze move een signaal, dat er wat hem betreft, wat op en aan te merken valt in strafrechtelijke zin aan het gedrag van de minister. We weten dat er vaak vanuit de oppositie is beweerd dat de minister de financiële wetgeving die hem bij bepaalde handelingen strafbaar stelt, heeft overtreden. Zittende ministers kunnen pas worden vervolgd (voor ambtsdelicten) als ze in staat van beschuldiging worden gesteld. Dat gebeurt in DNA. Wij hebben gezien dat in DNA er vanuit de coalitie een onvoorwaardelijke steun is geweest om deze minister te beschermen. Men heeft er niet voor geschroomd om de hele kern en essentie van een wet opzij te zetten en deze te wijzigen, alleen maar om de minister van een mogelijke vervolging van overtreding van de staatsschuldwetgeving te besparen. De minister van Financiën heeft in de voorgaande twee kabinetten een machtige positie. Dat was in de periode 2000-2010 ook zo, alleen is het verschil dat de NF-minister Hildenberg die positie heeft gebruikt om bij te dragen aan de financiële-macro-economische stabiliteit; hij was namelijk zeer zuinig en onverbiddelijk voor ministers en anderen die met smoesjes en halve plannen kwamen om geld bij hem te halen. De huidige minister heeft zijn machtige positie juist gebruikt om ongelimiteerd uitgaven te doen. Buitenlandse financiële instellingen en kredietratingbureaus hebben ons daarop gewezen, wij hebben onder zijn beleid keer op keer een downgrade gehad en staan nu op het punt van een ‘default’: dat is een verzuim om een verschuldigde rente van een genomen lening te betalen. Er is een bericht op social media verschenen dat de Surinaamse regering trekkingsrechten bij het IMF (in de orde van meer dan 20 miljoen) heeft ingeruild om middelen beschikbaar te krijgen om deze default te voorkomen. Op social media circuleert er veel fake nieuws waarin zowel de oppositie als de huidige regering beschuldigd wordt van zaken die niet waar zijn. Er is zo een bericht gelanceerd dat de regering voor zetelwinst bereid zou zijn om de minister van Financiën op te geven. Men zou bereid zijn om hem te brengen als het zwarte schaap, maar we denken dat dit nu niet kan. Het wanbeleid van de minister is honderden keren langs gekomen in DNA. De regeringstop en de coalitie in DNA hebben hem steeds verdedigd. Wat de beschuldigingen betreft hoeft het niet zo te zijn dat Van Trikt als governor ontslagen wordt van vervolging of strafbaarheid indien de minister op de hoogte zou zijn van bepaalde uitgaven, of deze zou hebben goedgekeurd. De governor is niet ondergeschikt aan de minister van Financiën, maar juist autonoom. De governor is een autoriteit en behoort over een zelfstandig beoordelingsvermogen te beschikken. De strafbaarheid van de governor van de CBvS is, in tegenstelling van ondergeschikten van de minister van Financiën, niet afhankelijk van besluiten en goedkeuringen van de minister van Financiën. De governor heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de governor vastzit en strafbaar blijkt te zijn, kan de minister van Financiën ook in de zuiging komen te zitten. Hij is dan of medeplichtig aan de strafbare feiten of het gerechtelijk vooronderzoek kan feiten aan het licht brengen die zelfstandige overtredingen van de minister aan het licht brengen. De pg heeft dan de bevoegdheid en in principe de plicht om de in staat van beschuldigingstelling van de minister te vragen. Wanneer dat gebeurt, dan werkt het uiteraard door. De fractieleider van de NDP, de voorzitter en leden van de vaste commissie Financiën in DNA, de coalitieleden en de voorzitter van DNA zijn niet strafrechtelijk vervolgbaar, maar ze hebben in politieke zin de minister beschermd en geholpen dat hij is verworden tot een slechte manager die nu mogelijk strafbare handelingen hebben gepleegd. Voor deze vertegenwoordigers van het volk zijn er geen strafrechtelijke, maar politieke consequenties. Zij zijn schuldig dat door de ex-governor en door de minister mogelijk strafbare handelingen zijn gepleegd. Men behoort niet perplex te staan en vreemd en verrast op te kijken. Dat zijn interessante gegevens zo enkele weken voor de verkiezingen volgende maand.     

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: