Lijsttrekker STREI! in Paramaribo stelt 25% directe financiële inkrimping van schadeloosstellingen voor

“Politici, beleidsmakers dienen afgestraft te worden voor het voeren van wanbeleid”

Wanbeleid is een staatswandaad, die het hele samenleving achteruit treft. Het kan niet zo zijn dat het hele volk moet boeten over een stelletje volksvertegenwoordigers, die niet competent genoeg zijn of waren behoorlijk beleid uit te voeren. Het volksvertegenwoordigend lichaam en andere staatsorganen mogen dus niet vrij van schot blijven.

Als politici, beleidsmaker is het een plicht om behoorlijk beleid uit te voeren ten goede voor welzijn en welvaart voor de totale samenleving. De samenleving wilt niet horen dat er een crisis komt. De samenleving wilt horen dat er een crisis komt, en ook wordt geïnstrueerd en problematisch wordt aangegeven hoe de staat samen met haar volk deze crisis zal overbruggen. Als politici, beleidsmakers dient men een behoorlijk ontwikkelingsvisie kenbaar te maken aan de samenleving in welk vaarkoers ons land en haar inwoners zullen  opgaan. Ook dienen zij vooraf goede voorspellingen te maken en aan te geven aan haar volk wanneer er harde tijden komen, zodat men kan bezuinigen en sparen ingeval van nood. En ook goede tijden vooraf aangeven, zodat het volk kan  sparen en investeren.

Een voorbeeld hiervan is dat de voorgaande regering sinds 2010 wist dat olie- en goudprijzen drastisch omlaag zouden gaan. Dit zijn namelijk enkele van onze voornaamste inkomstenbronnen. Toch heeft de regering gekozen groot te investeren en geld te gaan verbrassen aan zaken die geen prioriteit genieten. Nu zijn wij in tijden van crisis helemaal “blut” en moeten als staat gaan bedelen voor nog meer leningen tegen zeer hoge rentes, waarbij wij als land niet in staat zijn terug te kunnen betalen. Omdat wij heden niet de nodige productie bezitten om genoeg inkomsten te genereren.

Soemita Zakarya Phil, secretaris tevens lijsttrekker Paramaribo van de politieke organisatie STREI!, is van mening dat als we een financiële inkrimping op de schadeloosstelling doen van 25% in het kader van staatsbezuiniging, van de bovengenoemde staatsorganen dat er binnen een jaar direct een  totaalsom vrij komt van ongeveer SRD 4.3 miljoen. Dit kan geïnvesteerd worden in andere noodzakelijke beleidssectoren of voor het aflossen van bestaande schulden, die de vorige regering heeft gepleegd. Ook een heel mooi en innovatieve idee is om met deze vrije financiële middelen een fonds op te zetten. Dat voortgestuwd is om ondernemerschap tot productie te stimuleren. Denk maar aan onze eigen lokale productie voor eigen gebruik, en ook voor export naar onze buurlanden, zoals: sappen, textiel, pluimvee, groenten en gewassen, babyvoeding van graan of banaan etc. Hierdoor besparen wij ook nog door minder te importeren en ook gezonder. Omdat wij dan gaan weten wat in onze eigen product zit.

Dit voorstel is direct implementeerbaar, na goedkeuring in DNA. Indien Soemita Zakarya Phil door het volk gekozen wordt om hen te vertegenwoordigen, zal hij dit direct voorstellen in de DNA. Indien andere gekozen vertegenwoordigers dit voorstel afkeuren, tonen zij de intenties dat zij niet om land en volk geven. Dit voorstel wordt niet gedaan om politici te duperen, maar dit wordt gedaan aan de hand van noodzakelijkheid tot staats bezuiniging ter welzijn der land en volk. “We must lead by example”. Hierdoor zullen deze organen ook hun meelevendheid tonen aan het volk. We weten dat het land failliet is gemaakt door de zittende regering. Ook zullen de verschillende exit regelingen en andere privileges herzien moeten worden, in het kader van bezuiniging. Hiervoor zullen eerst wetten veranderd moeten worden. Omdat de meeste van deze zaken door wet bepaald worden of protocollair zijn. Zodra het Bruto Nationaal Product in Suriname omhooggaat, kunnen de salarissen weer stijgen, want dan hebben de beleidsmakers het verdiend. Dit is dus een directe KPI (key performance indicator).

De politieke organisatie STREI! wilt meedelen dat zij alle competenties in huis heeft. Kundige, flexibele en makkelijke beleidsvisies. Van direct implementeerbaar tot midden en lang termijn. Ook bezit de partij de progressie, daadkracht, innovatie en een gedreven wil tot rechtvaardigheid, oprechtheid, goed bestuur, eerlijkheid, transparant en gelijke kansen voor eenieder. STREI! onderkent de noodzakelijkheden van het land en volk. En wilt dynamische beleid voeren tot een goede en snelle stabilisatie en groei van onze financieel economische positie. STREI! heeft ook buiten parlementair bewezen solidair en goedhartig te zijn met haar land en volk.

Kies voor competendheid!

Soemita Zakarya Phil

#Lijsttrekker Paramaribo STREI!

#Secretaris STREI!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: