Geen bewilligings- of nationaliteitsverklaring bij kandidaatstelling

Wil je zo volksvertegenwoordiger worden?

Naast het feit dat personen zich op 2 lijsten hebben gekandideerd, waarvan Dagblad Suriname al eerder verslag heeft gedaan, was er ook een aantal kandidaten op de lijsten van politieke organisaties, die de bewilligingsverklaring niet haddden ondertekend. Bij de openbare zitting van het Hoofdstembureau van Paramaribo omtrent de kiezerslijsten bleken er grove fouten te zijn op de lijsten van verschillende partijen. Sommigen kandidaten komen voor op lijsten van andere partijen. Enkelen kandidaten waren nog geen 21 jaar bij de kandidaatstelling op 9 april. Wat het meest opviel, was dat een groot deel geen bewilligingsverklaring had ingediend. Anderen hebben bepaalde documenten niet ingediend, zoals uittreksels uit het bevolkingsregister of nationaliteitsverklaring. Een DNA-kandidaat woont nog geen 2 jaar in Paramaribo en mocht dus niet gekandideerd zijn. Er zijn kandidaten op DNA-, rr- en dr-niveau afgevoerd van de verschillende lijsten. Er zijn verschillende redenen aangegeven voor het schrappen van de namen van de kandidaten. Bij de SDU zijn 10 en de VVD 6 namen van de lijst geschrapt in  Paramaribo. Bij Palu zijn er 4 van de lijst gehaald. Bij de NPS, DA’91, A20, PL, PRO en SPA elk 2. Bij de lijsten van de VHP, BEP, Abop en Strei! is er elk 1 kandidaat van de lijst afgevoerd.

Fouten

Bij de NPS was rr-kandidaat Meerberg Milton op de lijst, terwijl het aantal toegestane personen overschreden was. Bij de DA’91 hadden de rr-kandidaten Mohabat Firoza en Ristney Etnaroma geen bewilligingsverklaring ingediend. De partij had het wel als verzuim aangegeven. Bij de Abop had Hartly Dino geen nationaliteitsverklaring. Hij is gekandideerd op DNA-niveau. Bij de

A20 had rr-kandidaat Tedja Cheyene de leeftijd van 21 nog niet bereikt bij de kandidaatstelling. Bij de VVD had DNA-kandidaat Sibote Rodney geen bewilligingsverklaring ingediend. Op rr-niveau hadden Jomene Anamari 2 bewilligingsverklaringen ingediend, elk met een andere handtekening. Bell Jerrel had geen CBB-verklaringen. Latig Gloria, Kerk Minoushka, Laurens Daniele hadden elk geen bewilligingsverklaring ondertekend. Bij de VHP was Biharie Vishnu gekandideerd op rr-niveau, maar hij heeft de leeftijd van 21 nog niet bereikt. Bij de SDU hadden op DNA-niveau Kruiden Fabiene en Ceder Cheryl geen bewilligingsverklaringen ingediend. Dr-kandidaat Kortram Charissa, Giliod Tahira, Adjako Jenny, Aloeboeto Siomara evenmin. Linga Aviola en Poketi Nell hadden niet getekend. Bij de Palu had Sintalo Sjors niet getekend. Bij de SPA woont kandidaat Paulus Vanessa nog geen 2 jaren in Paramaribo. Strei! rr-kandidaat Pawirio Sjaviero is ook geschrapt, omdat hij bij de kandidaatstelling nog geen 21 was. Alle partijen mochten binnen 3 dagen in beroep gaan bij de president van de Republiek Suriname.

Geen enkele partij kon een afdoend antwoord geven waarom deze, al dan niet grove fouten, zijn ingeslopen, ondanks de meeste partijen een interne commissie hebben voor afhandeling van verkiezingszaken. De meesten weten het aan de werkdruk, die op het laatst toenam en dat kandidaten hun documenten ietwat laat aanleverden. Hoe er minderjarige kandidaten zijn binnengeslopen, daarop bleef iedereen het antwoord schuldig.

SAM

error: Kopiëren mag niet!