Jogi over verdachtenstatus Hoefdraad: ‘Bonyo musu de ini a meti!’

Het Openbaar Ministerie moet volgens VHP-assembleelid Mahinder Jogi voldoende gronden hebben gehad om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën nu als verdachte aan te merken in het strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert Van Trikt. Procureur-generaal Roy Baidjanath Panday heeft De Nationale Assemblee schriftelijk op 23 april gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen. “Uit de brief die reeds de deur is uitgegaan, begrijp ik dat de pg wel termen aanwezig acht om door te gaan met het onderzoek. Bonyo musu de ini a meti!”, zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname. De politicus voert aan dat de bewindsman eerder vaker manieren ofwel smoesjes heeft gezocht om de verhoren bij de politie als getuige te ontwijken. “Zogenaamd was hij in het parlement, dan op buitenlandse missies. Hierdoor heeft minister Hoefdraad mijns inziens ruimte genomen om zich juridisch te laten scholen over welke verklaring en hoe hij die verklaring zou moeten afleggen in deze zaak en wat hem het minste gaat schaden”, stelt Jogi. De volksvertegenwoordiger voert aan dat de Centrale Bank van Suriname ook fungeert als kassier van de Staat en hierdoor betalingen voor geleverde goederen en diensten ook in opdracht van de Staat moet doen. Opvallend genoeg is het dan de minister van Financiën die namens de Staat deze opdrachten aan de CBvS geeft. “De minister van Financiën kan dus niet vrijuit gaan”, aldus Jogi.

Nieuw parlement kan Hoefdraad ook in staat van beschuldiging stellen

Om Hoefdraad te kunnen vervolgen, moet het parlement hem in staat van beschuldiging stellen. Dat betekent dat de immuniteit die de minister geniet, dan wegvalt. De Nationale Assemblee is echter op reces. Jogi stelt dat eerder ook Errol Alibux in het kabinet Jules Wijdenbosch in staat van beschuldiging is gesteld. Dat gebeurde nadat de regering Wijdenbosch- Radhakishun was afgetreden en een nieuw parlement was aangetreden. “Na de verkiezingen van 25 mei 2020 treedt een nieuw parlement aan. Nu de brief van de pg naar het parlement is gestuurd, kan het verkiezingsreces worden onderbroken of het nieuw parlement zal de minister van Financiën, misschien dan de ex-minister, in staat van beschuldiging stellen”, aldus Jogi. Hij voegt eraan toe dat de wetgevende macht het OM niet mag belemmeren in het uitvoeren van haar werk.

Hoefdraad ontweek vervolging bij overschrijding leningenplafond

Het is echter niet de eerste keer dat de minister deze status heeft. Eerder was hij verdachte in het onderzoek naar overschrijding van het leningenplafond. Toen heeft de coalitie de Wet op Staatsschuld gewijzigd, waardoor Hoefdraad niet meer vervolgbaar was. Zijn status als verdachte is toen vervallen. Van Trikt heeft eerder bij de politie verklaard alsook bij de rechter-commissaris dat Hoefdraad van alle overeenkomsten op de hoogte was die de Centrale Bank heeft getekend met onder meer Clairfield Benelux NV en Orion Assurance & Advisory Services NV. Hoefdraad verklaarde dat hij inhoudelijk niet op de hoogte was van deze overeenkomsten. Hij ontkende volmacht te hebben verstrekt aan de ex-governor, noch aan de Belgische vertegenwoordiger Buysse van het bedrijf Clairfield om namens de staat te handelen. 

FR

error: Kopiëren mag niet!