DNA-lid Nading maakt misbruik van macht

‘Misbruikt avondpasje om 13 personen in auto te vervoeren’

Aida Nading

DNA-lid Aida Nading heeft misbruik gemaakt van haar DNA-lidmaatschap. Zij was op woensdagavond omstreeks 22.30 uur op straat in gezelschap van 13 andere burgers en verplaatste zij zich gewoon over de openbare weg. Wanneer ze door de politie van Commewijne wordt gestopt met haar delegatie, overlegt zij haar toestemmingsbrief en eist zij van de politie dat alle andere 13 burgers die haar vergezellen ook vrij uit moeten gaan, terwijl die geen ontheffing hebben om na 20.00 uur zich op straat te begeven. Na afstemming met een der leidinggevenden van het Korps Politie Suriname wordt haar terecht erop gewezen dat alleen aan haar ontheffing is verleend om zich tijdens de uren van de lockdown te mogen verplaatsen en wel wanneer het hoog nodig is. “Van een DNA-lid, dat zelf heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de Wet Uitzonderingstoestand, wordt echt een voorbeeld verwacht naar de samenleving toe in het belang van de gezondheidstoestand van alle burgers van Suriname.”

Nading heeft hierna hemel en aarde bewogen door te bellen naar hoogwaardigheidsbekleders, die op hun beurt ook op een macht overheersende manier de hoogste man van het KPS hebben gebeld, waarna opdracht werd gegeven om het DNA-lid met haar hele delegatie vrij uit te laten gaan, vertellen de hardwerkende politiefunctionarissen aan de krant. De 13 personen waren inmiddels al overgebracht naar post Richelieu en kort daarna werd opdracht van hogerhand gegeven om al deze 13 personen heen te zenden. 

Politiefunctionarissen: “Wij raken gedemotiveerd” 

“Wat verwacht u mijne mensen van burgers van Suriname, als onze eigen leden van de wetgevende macht de door hun zelf gemaakte wetten aan hun laars lappen, terwijl de doorsnee burger verplicht is zich te houden aan de wet. De gewone burger wordt anders door een bullenpees bewerkt of moet zich opdrukken op straat. De politie wordt in een zodanige positie gemanoeuvreerd dat op een gegeven moment zij niet meer weet hoe op te treden. Want je treedt nu op volgens de regels, zoals voorgeschreven in het belang van het Coronavirus. Dan moet je nog grootspraak incasseren om daarna een telefoontje te ontvangen om de persoon in kwestie te laten gaan. Wij raken gedemotiveerd. Trouwens dat hebben de collega’s ook meegemaakt aan de Zirkoonstraat”, merkten de hardwerkende politiefunctionarissen op.

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: