Bousaid en Coutinho verschillen van mening waar de fundamentele fout ligt

Tijdens de virtuele discussieavond van Kenniskring op 21 april 2020 was de econoom Jim Bousaid één van de participanten. Hij merkte op dat de DSB-directeur Steven Coutinho als inleider op die avond gesteld heeft dat er in principe geen vingerwijzing gedaan moet worden naar de beleidsmakers, daar de crisis waarin Suriname is beland, de consequentie is van de scheve economische structuur. Bousaid kan zich niet terugvinden in deze stelling. Hij attendeerde erop dat de crisis veroorzaakt is door het wanbeleid van de huidige regering.

Fundamentele fout ligt bij procyclisch begrotingsbeleid NDP

Bousaid gaf Coutinho wel gelijk dat het structuurbeleid een uitdaging is geweest voor de verschillende regeringen en dat de economische structuur vrij zwak is en daardoor omgebouwd moet worden. “Het verschil tussen deze regering en de voorgaande regeringen is het conjunctuurbeleid”, benadrukte Bousaid. Zo is de NDP gestoeld op een procyclisch begrotingsbeleid en de voorgaande regeringen op een anticyclisch begrotingsbeleid. Bousaid voerde aan dat om populistische redenen de overheidsuitgaven werden opgejaagd, wat leidde tot het ontstaan van grote tekorten, die deels monetair werden gefinancierd. “Dit leidt niet tot een toename van de productie, maar tot toename van de armoede. Het probleem ligt dus niet in het structuurbeleid, maar in het gevoerde conjunctuurbeleid”, voegde Bousaid daaraan toe.

Coutinho: Fundamentele fout ligt in het niet rendabel investeren van geld

Coutinho is ten opzichte van Bousaid heel voorzichtig met het doen van vingerwijzing. Volgens Coutinho is de schade niet alleen te wijten aan de NDP. Hij maakte duidelijk dat hij geen NDP-fan is, nog minder van een andere politieke partij. Hij noemde zichzelf neutraal bij het geven van een economische analyse. “Als we kijken naar de hyperinflatie in de jaren ’90 en ’95, was NDP daar niet mee gemoeid. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaren vragen we ons inderdaad af hoe productief al die leningen zijn geweest voor deze economie. Hetzelfde kan ik ook zeggen van de regeringen daarvoor”, vindt Coutinho. Voor hem ligt de fundamentele fout in de constante manier van het niet rendabel investeren van geld om de Surinaamse economie eindelijk eens een keer structuur ongevoelig te maken. 

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: