Politieke Profielen: Sjachnaz Pengel (NPS)

Waarom ben je in de Politiek gestapt? 

Van kinds af aan is het zo geweest dat wij als kinderen van het gezin Pengel, over van alles, mochten praten en vrij mochten discussiëren over de politiek. Wij werden gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten in de buurt. De padvinderij, kerk, cultuur en politiek,  die ontbraken niet aan de activiteiten waar wij aan deelnamen.  Als jong meisje was ik altijd zichtbaar tijdens activiteiten van de NPS.

Waarom heb ik voor de N.P.S. gekozen? 

Bij de NPS kan ik mezelf zijn, rekening houdend ermee dat je thuis eraan werd herinnerd dat de naam Pengel binnen de NPS een klinkende naam is geweest.

Op grond van zaken die ik heb waargenomen bij andere partijen en waarmee ik het niet eens ben of waarin ik mij niet kan terugvinden, kan ik concluderen dat een ieder een plek bij de NPS heeft, ongeacht zijn cultuur, religie, geaardheid of etniciteit.

Wat wil je voor het volk doen?

Als eerst kijken we naar de verworvenheden die de vorige regering. Het is van belang om al het positieve op te pakken in ‘ s landsbelang en om waar het niet goed is gegaan het beter aan te pakken, vooral op het gebied van het beleid voor mensen met een beperking, seniore burgers, cultuur en ondernemerschap onder met name de kleine landbouwers. Respect, normen en waarden moeten weer terugkeren.

Wat moet de Partij als eerste aanpakken? 

Een goede communicatie naar het volk op gang brengen en onderhouden. Een overzicht maken van hoe het economisch gesteld is in het land. Dus een evaluatie uitvoeren van alle ministeries en maatregelen treffen om met een goed plan orde op zaken te stellen, rekening houdend met alle Surinamers en door de verschillende maatschappelijke groepen en organisaties erbij te betrekken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: