Politieke Profielen: Paimin Ngadimin (NPS)

Ik ben Paimin Ngadimin, geboren op 16 november 1951 en getogen aan de Sir Winston Churhillweg 1298, Commissaris Simonspolder in het distrikt Para. Ik ben getrouwd met Irene Sanmoekmin en heb 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Waarom ben je in de Politiek gestapt?

Mijn interesse in de politiek dateert van de jaren 70. Als jongeman van 19 jaar ben ik in kontakt gekomen met de NPS. Wijlen mijn vader was werkzaam bij het Commissariaat van Para als timmerman. Wijlen dhr. Getrouw was ook daar werkzaam bij de Bestuurdienst. Door gesprekken tussen hem en mijn vader is mijn interesse aangewakkerd voor de NPS. In die tijd waren we verstoken van water en licht.

Tijdens mijn jeugd moesten we studeren met kokolampoe. Ik hield veel van voetballen en heb toen een voetbalvereniging SCS (Sportclub Commissaris Simonspolder) opgericht en was voorzitter. Er was toen ook geen sportaccommodatie voor de jeugd in het ressort. 

Waarom heb ik voor de N.P.S. gekozen?

Tijdens het  NPK bewind onder Vice-president  Henck Aron in 1978 is de Commissaris Simon polder voorzien van electriciteit. Die FRAMBO van de NPS heeft licht gebracht in ons woongebied. Dhr. Herkul was toen parlementariër. Van hem heb ik heel veel geleerd over de politiek. Vanaf toen heb ik de NPS gevolgd en gesteund.

In 1988 was ik lid van de Jongerenraad in Para. In die periode heb ik een 6 maanden durende training gevolgd welke geïnitieerd werd door de NPS. Deze kadertraining hield het volgende in:

 • Public Speaking
 • Staatsinrichting
 • Politieke Scholing

De docenten waren :

 • Dr. Hans Breeveld
 • Mr. Baarh
 • Dhr. Glenn Truideman
 • Dhr. Humphrey Bendt
 • Dhr. Adil Kallan

In al de achterliggende jaren ben ik de NPS actief blijven volgen. Op dit moment ben ik voorzitter van de Onderafdeling Commissaris Simonspolder, tevens voorzitter van PADS Vereniging van het Javanisme.

Wat moet de Partij als eerste aanpakken? 

Wat de Partij als eerste moet doen is de sociaal economische wanorde aanpakken, want de criminaliteit viert hoogtij. Er moet rust komen in het land want zonder rust is er geen groei. Ik ben wel zeker ervan dat de NPS die rust zal brengen. Terugblikkend op de voorgaande jaren waarin de NPS zitting heeft gehad in het bestuur van het land, kan dat niet missen. De NPS heeft namelijk ethiek en moraal hoog in het vaandel. De NPS is tot nu toe de enige Partij die personen die corrupt waren, in de bak  heeft gestopt. Door de economie te herstellen, zal ook de criminaliteit afnemen.

Wat wil je voor het volk doen? 

Wat mij het meeste stoort is de wildgroei in de houtsector. Er moet ordening komen zodat men niet a la dol bomen kapt. Boomstammen die niet geëxporteerd worden,  liggen te verrotten bij de landingsplaatsen.

Zaken die  mijn aandacht hebben zijn:

 • De ongebreidelde houtkap;
 • De wegen die kapotgereden worden door de honderden vrachtwagens met rondhout met laadvermogen boven het toegestane gewicht;
 • Het verbieden van de export van rondhout;
 • Meerwaarde geven aan het hout dat geëxporteerd wordt zoals plakken of bouwpakketten;
 • Het opzetten van  fabrieken zodat er werkgelegenheid wordt gecreëerd;
 • Bosverjonging; vroeger hadden we een kwekerij op Blaka Watra waar LBB plantjes produceerde voor bosverjonging, ik stel voor dat weer op te pakken.
 • Het opzetten van een landbouwschool in Para om de jongeren te stimuleren zich te verdiepen in de agrarische sector;

Laten we de bovenstaande zaken aanpakken zodat ons nageslacht kan genieten van een GROEN SURINAME. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: