Politieke Profielen: Gracia Ormskirk (NPS)

Waarom bent u in de politiek gestapt?

Ik vind het heel belangrijk om op politiek forum te werken aan sociaal economische vraagstukken met in acht neming dat politiek op de juiste wijze bedreven wordt. Hierbij moeten ethische waarden en normen een voorname plaats innemen. Gezamenlijk kan ik via politiek op een rechtvaardige wijze een groter belang dienen ter verbetering van de natie. 

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

De NPS heeft sterke ideologieën, zoals het streven naar gelijke kansen voor eenieder ongeacht ras kleur of religie, die worden gestuwd vanuit hoge ethische normen en waarden. Binnen de NPS leer je om actuele vraagstukken aan de kaak te stellen en deze kritisch te onderbouwen. Verder biedt de NPS gelijke kansen aan eenieder die zich wil profileren op politiek niveau. Heden ten dage wordt wanneer men iets niet goed vindt, vaker de uitspraak gedaan dat politiek ‘vies’ is of dat men politiek wil scoren. Zodoende ontstaat er een misvatting over wat de norm politiek inhoudt. Let wel!! Het is de mens die steeds vervaagd in normen en waarden en niet omgekeerd. Tegenwoordig is de politiek verworden tot het mooi kunnen praten of zich stoer en populair voordoen wat te betreuren is, omdat hiermee het doel dat daadwerkelijk met politiek beoogd wordt, verloren gaat. Voor mij is belangrijk dat er vanuit een sterke visie voor het nationaal belang wordt gestreden. 

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

Zoals het er nu naar uitziet, is het immens wat er allemaal aangepakt moet worden in ons land. De sociaal economische toestand van het land moet dringend aangepakt worden. We moeten dus gaan kijken naar herstel van de bovengenoemde aspecten in onze samenleving. Ondernemerschap moet structureel en duurzaam gefaciliteerd, dan wel geaccommodeerd worden. Maar zeker ook onderwijs en gezondheidszorg zijn prioriteit in een natie omdat er gedegen beleid gemaakt moet worden op voornoemde punten.

Wat wil je voor het volk doen?

Ten eerste maak ik me sterk voor onderwijs, aangezien ik als docent zelf in de situatie sta. Met alle vernieuwingen binnen het onderwijs is het niveau toch niet wat het wezen moet, omdat er te ad hoc wordt gewerkt. Willen we komen tot verbetering van elke facet van onderwijs, dan pleit ik ervoor dat we vooral moeten gaan stilstaan bij de driehoeksverhouding van onderwijs. Namelijk de relatie leerkracht, leerling en ouder. Hoe ziet de relatie tussen deze groepen eruit? Wordt er gelet op de betrokkenheid, welbevinding en talent binnen de school? Hoe staat het met de leerkracht zelf? Voelen de leerkrachten zich nog gewaardeerd binnen hun beroep? De laatste jaren is er veel demotivatie te bespeuren bij de leerkrachten.

Leerkracht zijn, behoort tot een van de beroepen met een roeping omdat die te alle tijden rekening dient te houden met leerling verschillen. Dan is het van belang de leerkracht te waarderen, hetgeen niet altijd uit een salarisverhoging hoeft te bestaan, maar ook een andersoortige waardering kan zijn. Zoek naar hun welbevinding, hoor ook hun stem en praat tot ze. Zo is dat halve werk gedaan. Belangrijk vind ik ook dat er naar onze seniorenburgers gekeken moet worden. Ze verdienen een betere behandeling en respect. We weten dat deze mensen zich dag en nacht hebben ingezet voor land en volk en zij mogen nimmer verworden tot bedelaars. Ik pleit ook voor de mensen met een beperking omdat ze allen tot de kwetsbare groepen van ons land behoren. Ik heb me lange tijd ook bekommerd over de jeugd. Waar staan ze? Weten we wat ze willen? Wie luistert naar ze? De jeugd heeft veel potentie. Onze jeugd is heel hoog getalenteerd, maar er zijn helaas weinig perspectieven om hun talent te ontplooien, terwijl er veel meer gedaan kan worden binnen de school op het gebied van talent van onze jeugd en om dit tot ontwikkeling te brengen. Welke mogelijkheden hebben we voor onze kinderen? Zijn er uitwisselingen voor hen nationaal en internationaal waarbij ze zich verder kunnen profileren?

Onderwijs en gezondheidzorg zijn aldus randvoorwaarden voor een sterke natie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: