Politieke Profielen: Eddy Pansa (NPS)

Waarom ben je in de Politiek gestapt?

Om een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Suriname in het algemeen en in het bijzonder het binnenland. 

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

Ik heb gekozen voor de NPS, omdat NPS de partij is met discipline, daadkracht en deskundigheid in huis, een partij met normen en waarden, een partij waar je door communiceren een geschil kunt oplossen, een partij waar een regel een regel is.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Indien ik gekozen word wil ik het volgende doen voor het volk:

  1. Suriname weer leefbaar helpen maken, door onder andere het waardevast helpen maken van de SRD, de werkende klasse de plaats weer geven die ze voorheen hadden, ondersteunende maatregelen voor de sociaal zwakkeren tot stand helpen brengen en ondersteuning voor gezinnen realiseren;
  2. Betaalbare gezondheidszorg voor alle burgers in Suriname in het bijzonder voor de Surinamer in het binnenland, ongeacht tot welke politieke partij je ook behoort;
  3. Betaalbaar onderwijs voor alle kinderen in Suriname met speciale aandacht voor die in het binnenland;
  4. Extra aandacht besteden aan het beroepsonderwijs en dit daardoor aantrekkelijk maken voor studenten. Met name het COVAB. Ik zal me extra inzetten voor deze groep zodat de aanmelding weer via de ziekenhuizen plaatsvindt en de kosten door het ziekenhuis worden betaald zoals dat voorheen het geval was. Op deze manier krijgen de financieel zwakkeren een betere kans ook om wat te worden in de maatschappij, zoals ik zelf ook die kans heb gehad.

Wat moet de Partij als eerste aanpakken?

De Partij zal als eerst rust terug moeten brengen in het land, alle instituten weer goed laten werken, de SRD waardevast maken en de werkende klasse die plaats weer geven zoals voorheen.

Gezinnen die het moeilijk hebben zullen wij ondersteunen. 

Er zullen ondersteunende maatregelen voor alle schoolgaanden zowel in de stad als binnenland, moeten komen.

Als ik gekozen ben wil ik het binnenland anders zien. Ik het binnenland in een andere positie zien. Op dit moment behoort het binnenland tot verzorgingsgebied terwijl dat niet hoeft.

In de stad bezit een bepaalde groep gronden en ze zijn er rijk van geworden. In het binnenland bezitten de mensen gronden en natuurlijke rijkdommen en ze leven nog in armoede. De vraag die we aan onszelf moeten stellen is hoe dat komt? waaraan ligt het? heeft het te maken met kennis en zelfbewustzijn?

Wij moeten bij onszelf te rade gaan om zelf te onderzoeken en de antwoorden te vinden, maar nu moet het anders gebeuren. We gaan ermee moeten dealen.  Het binnenland moet nu een ontwikkelings- en productiegebied worden.

Er moet nu een studie gemaakt worden over hoe we 1×24 uur stroom kunnen hebben in het binnenland, een goede watervoorziening in de dorpen, goede sanitaire omstandigheden in de dorpen en de mensen bewust kunnen maken van de rol die zij daarin te vervullen hebben.

Ik ga voor:

  1. Stimulering en ondersteuning van ondernemerschap;
  2. Ondersteuning en regulering van het luchtverkeer in het binnenland; 
  3. Uitvoering van alle ontwikkelingen in het binnenland in samenspraak met de aldaar wonenden;
  4. De zorg voor adequate opvang voor onze seniore burgers in het binnenland;
  5. Het opzetten van een ontwikkelingscentrum in samenspraak met onze gezagsdragers, die moet bijdragen aan de verdere ontsluiting van het binnenland met oog voor alle ontwikkelingsfacetten zoals winkelcomplexen, overheidsdiensten, middelbare school, vakschool, opvangcentrum voor senioren burgers. 

Kortom, in mijn optiek moet het binnenland een ander gezicht krijgen dan dat wat we nu zien!

Zodra ik Eddy Pansa, gekozen ben en ik die ondersteuning van de gemeenschap aldaar heb, ben ik ervan overtuigd dat de ontwikkeling van het binnenland zal beginnen. 

error: Kopiëren mag niet!