Politieke Profielen: Joan Vliese (NPS)

Waarom ben je in de politiek gestapt?

Vanaf ik mocht stemmen heb ik dat consequent gedaan op de Nationale Partij Suriname (NPS), maar wilde mij niet actief bezighouden met de politiek, hoewel ik wel gevraagd werd. In 2016 werd ik weer benaderd om bestuurslid (Secretaris) te worden van de onderafdeling van de NPS, “Nunca Mas”. Ik denk dat toen de tijd voor mij rijp was om actief deel te nemen aan de politiek, want ik stemde toe.  Het is voor mij een eer om te mogen participeren in een structuur van een geweldige partij als de NPS. Ik heb mij toen voorgenomen om op deze wijze mee te helpen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Als ik naar mijn eigen woongebied kijk in het ressort Kwatta, dan is er nog veel te doen. Thans ben ik voorzitter van dezelfde onderafdeling waar ik mijn politieke carrière begon.

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

Ik kom uit een familie van dya-dya NPS-ers. Wijlen mijn moeder was een actieve propagandiste van de NPS. Ik werd er als klein meisje dus mee geconfronteerd en heb het met de paplepel binnen gekregen. Toen ik de leeftijd had om voor de eerste maal mijn stem uit te brengen, hoefde ik niet na te denken op welke partij dat zou zijn. Jaren daarna ben ik, als jonge vrouw, mij gaan verdiepen in de visie en doelen van de NPS en kan mijzelf daarin terugvinden. De NPS is een integere partij met mensen met heel veel kennis en kunde van wie ik zeker meer kan leren. Verder heeft de NPS bewezen in staat te zijn het land weer op het spoor te brengen met deskundig beleid. De NPS zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Als ik gekozen wordt wil ik mij onder andere inzetten voor het onderwijsvraagstuk, namelijk werken aan een goed onderwijssysteem, de kwaliteit van het onderwijs moet voldoen aan nationale, maar tegelijkertijd ook aan internationale standaarden, en de verschillende curricula die aanpak behoeven. Wij zijn in staat onze eigen curricula samen te stellen en dat om de zoveel tijd aan te passen aan de veranderingen op onderwijsgebied in een zich globaliserende wereld. Normen en waarden moeten weer de basis vormen van de opvoeding, zodat wij jongeren en later volwassenen in het land krijgen die integer zijn. Verder wil ik mij inzetten voor het helpen ontwikkelen van vooral achterstandsgebieden, zodat vooral die jongeren ook een eerlijke kans krijgen in de maatschappij met betrekking tot studiemogelijkheden en werkgelegenheid. Ook de motivatie tot zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid bij minderdraagkrachtigen zal grote aandacht moeten krijgen.

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

Het eerste dat de partij zal moeten aanpakken is de chaos die er heerst op het economisch vlak van het land. De economische situatie van het land zal goed in kaart gebracht moeten worden en er zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld om systematisch de nijpende vraagstukken aan te pakken. Het zal niet makkelijk zijn om uit het dal te klimmen waar wij nu in zitten, maar de NPS heeft in het verleden bewezen dit zeker aan te kunnen. Ik heb het geloof en vertrouwen dat wij eruit komen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: