Politieke Profielen: Farida King (NPS)

Waarom ik in de politiek ben gestapt?

Als leerkracht en jeugdleidster heb ik veel ervaring opgedaan bij het organiseren van evenementen. Ook door trainingen te volgen en mee te doen aan workshops heb ik me bekwaam gemaakt. Ik zit in verschillende organisaties, kan heel goed in teamverband werken dus voel mij nu geroepen het land op een hoger niveau te dienen.

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

Mijn keuze voor de NPS was heel makkelijk. Mijn moeder is NPS gezind en mijn vader was NDP-er. Ik koos als meisje voor de partij van mijn moeder de NPS en mijn broertje voor de partij van mijn pa de NDP. In het gezin werd er hevig gediscussieerd over issues met betrekking tot deze twee politieke partijen en heel jong was ik mij reeds ervan bewust dat er voor mij geen integer en betrouwbaarder partij bestond dan de NPS. De NPS heeft een brede kijk op zaken en het belang van alle doorsnee Surinamers komt aan bod. Ik kan me helemaal hierin terugvinden en begon daarom als zestien jarige als propogandist bij de NPS.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Ik wil graag het aanzien van DNA, het imago van DNA, verhogen door binnen DNA respectvol met elkaar om te gaan en het belang van het volk op waardige wijze te behartigen.

Op onderwijsgebied wil ik de jeugd motiveren hun studie zoveel mogelijk af te ronden en helpen de jongeren middels sport en cultuur te vormen zodat zij goed toegerust, kunnen bouwen aan een goede toekomst.

Ik wil de ouderen betrekken bij het cultureelgebeuren en op andere gebieden , zodat er kennisoverdracht kan plaats vinden.

Wat moet de partij als eerst aanpakken?

De productie zal beter op gang gebracht moeten worden, zodat de export bevorderd wordt, waardoor onze financiële situatie verbeterd wordt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: