Jogi woedend over toewijzing bewoonde en bewerkte terreinen Nishaan-project aan NDP’ers

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is woedend dat minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) bewoonde en bewerkte terreinen van het Nishaan-project te Calcutta in grondhuur doende is uit  te geven aan derden, kennelijk personen gelieerd aan de Nationale Democratische Partij (NDP), de partij waartoe de minister toebehoort. Een brief met meer dan 50 handtekeningen van belanghebbenden is gisteren door Jogi gedeponeerd bij de bewindsman. De groep heeft advocaat Irwin Kanhai in de arm genomen en heeft Jogi als volksvertegenwoordiger van Saramacca gevraagd om te bemiddelen. “Ondanks het feit dat de minister en zijn ambtenaren kennis ervan dragen dat de bewoners van dit project de oostelijke helft jaar en dag bewerken en bewonen, heeft Soerdjan gemeend dit deel aan derden toe te wijzen. De meeste van de mensen die percelen hebben aan de Nishaanweg-Oost, hebben een deel van hun terreinen bewerkt voor de landbouw. Nu is er zelf informatie dat de regering ook de westelijke zijde wilt uitgeven, maar ook daar zijn de terreinen al jaren bewerkt voor de landbouw en ze bewerken ook de terreinen achter hun percelen. De mensen daar vinden dat zij in aanmerking moeten komen voor deze terreinen”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname.

‘Wat nu gebeurt, is dus onrechtvaardig’

De parlementariër stelt dat het Decreet Uitgifte Domeingrond ervan uitgaat dat zij die het perceelland bewerken, bewonen en hebben aangevraagd, als eerste in aanmerking dienen te komen voor het desbetreffend perceelland. Het decreet heeft bovendien een volgorde van aanvraag en gaat ervan uit  dat wie eerst aanvraagt, diens aanvraag ook als eerste wordt behandeld. “Het zijn deze mensen die de gronden bewerken, behouden en in cultuur houden, dus zij moeten conform de wet in aanmerking komen. Wat nu gebeurt, is dus onrechtvaardig”, stelt de VHP’er. Hij benadrukt dat de secretaresse van de minister hem gisteren wel telefonisch heeft gecontact en hem heeft voorgehouden dat de mensen een nationaliteitsverklaring moeten indienen. Jogi stelt dat voor hem eerst duidelijk moet worden waarvoor de mensen deze verklaring moeten indienen. Het beste zou volgens hem zijn om een persoonlijk gesprek met Soerdjan hierover te voeren, waar ook advocaat Kanhai bij zal zijn. Hierdoor kunnen duidelijke en harde afspraken op papier worden gemaakt. “Deze mensen moeten als eerste in aanmerking komen voor de terreinen die liggen achter hun percelen. Het gaat overigens ook niet om grote terreinen, maar kleine van minder dan een halve hectare. Dus geef die mensen die terreinen, want ze voelen zich overgeslagen”, aldus Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: