Districtscommissaris Malontie wijst dorpsgemeenschappen op verantwoordelijkheid bij bestrijding Coronavirus

De maatregelen die de overheid genomen heeft om te voorkomen dat het Coronavirus via de grenzen Suriname binnenkomt, geldt voor iedereen en ook voor alle dorpsgemeenschappen. Dit zegt districtscommissaris Margaretha Malontie, de deken van de districtscommissarissen en burgermoeder van Sipaliwini ressort Pamaka. De dc heeft de Pamaka-gemeenschap geïnformeerd per brief en via ingesproken spraakberichten in de mensen hun eigen taal. Vanuit de gemeenschap kreeg de redactie een melding dat de Pamaka niet zou zijn geïnformeerd. De dc merkt op dat dit onjuist is. “Gewezen is op de gevaren van het Coronavirus en hoe men de risico’s moet beperken.” De dc zegt dat het toelaten van bezoekers, die de oversteek maken vanuit Frans-Guyana, verboden is en risico’s met zich meebrengt.

“Wanneer er feestgevierd wordt, moet je niet de overheid verwijten”, zegt de dc in een reactie. In een opgestuurde brief aan Dagblad Suriname laat de gezagsdrager zien welke zaken zijn voorgehouden aan de gemeenschappen en wat men vooral achterwege moet laten. In de brief aan de gemeenschap stelt de dc “dat er op 10, 11 en 12 april is gedanst te Langatabiki, waarbij er personenverkeer te water was via Apatu”. Apatu ligt in Frans-Guyana.

Malontie stelt verder dat dorpsbewoners hun gemeenschap goed kennen en als er plotseling iemand uit Frans-Guyana opduikt, dan moet de plaatselijke gemeenschap als eerste aan de bel trekken. De dc merkt op dat tijdens de informatiesessies van de overheid de gemeenschappen zijn geïnformeerd. Hierbij is ook de gemeenschap van Pamaka op de hoogte gebracht. “De kapitein van de Paramacaners, Jaap Finde Franklin, was ook aanwezig”, licht Malontie toe. Recentelijk zijn de eerder genomen maatregelen in het kader van preventie en voorkomen van het verder verspreiden van het Coronavirus met twee weken verlengd.

De autoriteiten hebben steeds erop gewezen dat individuen ondanks de sluiting van de grenzen buiten de controleposten om, toch de oversteek doen. “Het is belangrijk dat mensen in hun dorpen verantwoordelijkheid nemen door maatregelen te treffen tegen personen, die illegaal de rivier zijn overgestoken vanuit Frans-Guyana. De maatregelen zijn onder meer de politie bellen of het doorgeven aan de kapitein van het dorp, zodat contact opgenomen kan worden met het Covid-team”, vertelt Malontie. Het barricaderen van de rivier is niet mogelijk. “Want die rivier gebruiken de mensen om voedsel te transporteren naar het gebied en als je het afsluit dan hebben de mensen straks geen voeding”, aldus districtscommissaris Malontie.

RB

error: Kopiëren mag niet!