VHP: Burger heeft recht op bescherming tegen willekeur Overheid

De VHP veroordeelt met kracht het optreden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) tegen de DNA-kandidaat Cairo. Wij verwelkomen het bericht dat de PG direct een onderzoek is gestart. Wat de heer Cairo is overkomen, kan met elke burger gebeuren als dit niet wordt gecorrigeerd. De Dienst kan onder het mom van Nationale Veiligheid een team van zwaar bewapende personen, huizen binnenvallen, bewoners mishandelen en beroven. Zo hebben burgers geen enkele bescherming, ook niet van de Politie, omdat die buiten het politie handvest een nieuwe regel heeft, en dat is, dat zij niet optreden, omdat DNV de opdrachtgever is.

De VHP wijst de samenleving erop, dat het optreden van DNV en het KPS te allen tijde conform bestaande wettelijke regelingen moeten plaatsvinden, anders is het onrechtmatig. We dringen erop aan dat het OM en de Minister van Justitie en Politie met spoed duidelijkheid moeten verschaffen. Het volk heeft recht op informatie over het optreden. Het mag niet afgedaan worden met het argument “Staatsveiligheid” en moet zeker niet in de doofpot belanden. Dit is niet waarvoor de VHP staat.

Grondrechten zoals het recht op vrijheid, integriteit van het lichaam, recht op het deelnemen aan verkiezingen, vrijheid van vergadering en vereniging, het recht op gelijke behandeling en het recht op vrije meningsuiting moeten ten alle tijde gerespecteerd worden door de overheid.

Het feit dat in deze zaak buitenlanders betrokken zijn, vergroot de onrust in de samenleving. Wie zijn deze buitenlanders, waar zijn ze in dienst  en welke bevoegdheden hebben zij? Deze vragen zijn essentieel, omdat er een trend te bespeuren is, waarbij op georganiseerde wijze buitenlanders het land binnenkomen, in dienst treden bij diverse personen en organisaties, zonder dat ze beschikken over een werkvergunning. De VHP roept de samenleving op, deze zaken krachtig af te wijzen en op te eisen onderzoek en openheid van zaken.

error: Kopiëren mag niet!