Politieke Profielen: Nasima Djorai (NPS)

             

Waarom ben je in de politiek gestapt?

Ik heb de afgelopen periode de politiek en de ontwikkeling van ons mooi land zitten observeren. Het is mij opgevallen dat de manier hoe men de economie van het land probeert tot ontwikkeling te brengen heel veel wensen overlaat. Met mijn kennis in International Business gericht op Agrarische productie zie ik heel veel opportunities in het land welke niet tot ontplooing kan komen vanwege de tekortkomingen van het land als geheel. Wachten op de overheid is niet mijn optie vandaar dat ik zelf in het machtscentrum probeert te komen om daaraan verandering te brengen. Hierbij is de politiek voor om wegen in te slaan en voor land en volk opportunities te creëren. 

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

Ik heb heel veel bewonderingen gehad voor onze ex-president dhr. Venitiaan. Ik ben er van overtuigd dat in zijn opvolging er zeker nog erfelijke gedragsvormen van hem in de partij zijn achtergelaten. Indrukwekkend zijn de economische controle systemen die de dhr. Venitiaan en wijlen mijnheer Andre Telting hebben toegepast. Dit kan ik in geen ander partij vinden, dan de NPS. Het is gewoon een feit dat de NPS zich als politeke partij zich duidelijk heeft bewezen. Het zou mij een eer zijn om die legacy voort te zetten.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Ons gemiddelde educatie niveau in het land is super laag. Onze lage educatie niveau is een van de basis factoren dat onze economische ontwikkeling belemmert wordt. Een volk met een hogere educatie niveau is proactiever, levert een hogere productiecapaciteit en is sterker in haar ondernemingsgezindheid. Ik zal mij erin beijveren ons onderwijssysteem breder te ontwikkelen waarbij elke belanghebbende en elke burger in het land inclusief de beperkten de kans krijgen zijn of haar kennis te verruimen.  Ik ben ervan overtuigd dat indien wij meer investeren en aandacht besteden aan ons onderwijssysteem, wij alle belangengroepen betere kansen kunnen bieden. Betere human resources, voor betere ontwikkeling! 

Wat moet de partij als eerste aanpakken ?

Vanuit het hoogste nieveau moet de leiderschap van het land met de meeste spoed wederom worden aangepakt zoals onze guru dhr. Venitiaan dat heeft kunnen realiseren, integer en profesioneel. Dat land voelt stuurloos aan. Wij hebben een kapitein op het schip nodig die nationaal, internationaal het land op alle fronten kan sturen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: