Politieke Profielen: Angelique del Castillo (DA’ 91)

Angelic del Castilho, de oudste van zeven.

Getrouwd met Rudie Alihusain en tante van drie meisjes en twee jongemannen. Ik ben opgegroeid met politiek: bij mij thuis werd vaak gesproken over de vreselijke moeilijke tijd in de jaren ‘80 toen er een dictatuur gevestigd was in ons land en hoe belangrijk het is te staan voor de waarheid en niet te buigen voor intimidatie. Ik ben agrarisch ingenieur en heb ook mijn masters in moderne diplomatie. Mijn opleiding als diplomaat stelt mij in staat vaak iedereen op dezelfde lijn te krijgen en ik krijg  het voor elkaar dat iedereen instemt met de ideeën die ik deel. Ik heb mij altijd sterk gemaakt voor meer vrouwen in actieve besluitvorming, meer en brede kansen en mogelijkheden bieden aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen, grenzen te overschrijden en zich voor te bereiden middels brede ervaring op het dragen van grote verantwoordelijkheden. Ik wil  graag samenwerken met iedereen die voor een menselijker, socialer en rechtvaardiger Suriname staat

Ik ben in de politiek gestapt omdat het in 1990 Suriname ontbrak aan “moedig leidershap”. Het type leiderschap dat ook wanneer er hete vuren zijn, voorop blijft lopen in de verdediging van de dromen en aspiraties van onze samenleving. In 1990 sloot ik mij daarom aan bij Alternatief Forum (nu DA’91),omdat ik actief mede vorm wilde geven aan dat leiderschap voor onze samenleving. En DA’91 is de partij die door alle jaren heen en onder alle druk door vast heeft gehouden aan het strijden voor behoud van principes in de politiek, moreel/ethische waarden als basis voor een gelukkige  samenleving. Geen personen met strafblad op onze lijsten en ook niet stimuleren dat andere partijen dat doen. Wij zijn overtuigd namelijk dat alleen gerechtigheid en rechtvaardigheid de armoede cyclus in onze samenleving succesvol zal doorbreken.

Ik sta voor goede en sterke regelgeving/wetgeving als basis voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Hierbij leg ik in deze fase vooral de nadruk op harde aanpak van de corruptie. Dit wil ik doen door aanscherping van en in uitvoering brengen van de huidige anti-corruptie wetgeving, het onafhankelijk maken van instituten zoals de CLAD, significant versterken van het Openbaar Ministerie om succesvol een grootschalig corruptie onderzoek in te zetten met als resultaat terugvordering van de meer dan 2 miljard USDollar die verdwenen is. Dit geld zal aangewend worden voor het versterken van ons onderwijs, onze gezondheidszorg. 

De partij moet mijns inziens prioriteit geven aan het  veiligstellen van de fondsen voor de zwakken in onze samenleving ( de pensioenen, onderstanden en subsidies naar sociale instellingen). De salarissen van alle DNA leden, leden van de regering inclusief president en topambtenaren (Direkteurs functie naar boven) moeten met 50% worden teruggebracht en tegelijkertijd een nieuwe Grondwet aannemen en onmiddelijk beslag leggen op alle onverklaarde rijkdommen. De ambstermijn van de president moet beperkt worden tot maximaal 2 termijnen.

Ik zal de DA’91 vlag weer op z’n felst laten  wapperen. We hebben een supermooie mix van ervaring en jong nieuw elan. DA’91-beleid wordt niet bepaald onderhet genot van en borrel; Het beleid van DA’91 wordt bepaald door onze leden. Mijn moeder, broers en zusters en mijn echtgenoot en dochter steunen mij van harte en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Suriname moet een land zijn waar elke burger ondersteuning vindt in moeilijke momenten en gestimuleerd wordt om het beste van zichzelf te maken en te geven! Dat is de basis van mijn droom voor de Nieuwe Republiek!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: