Politieke Profielen: Liliën Amania (NPS)

Ik ben Liliën Amania, geboren in het district Brokopondo, alwaar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Alle scholingsmogelijkheden die het district mij bood heb ik afgerond en uiteindelijk heb ik in Paramaribo verder gewerkt aan mijn scholing en vorming. Op dit moment functioneer ik als districtssecretaris en pas uitstekend in het profiel welke de ambtelijke regeling voorschrijft.

Ik koos voor de Nationale Partij Suriname (NPS), niet alleen vanwege de opvoeding welke ik thuis kreeg, maar meer  nog vanwege de zaken die deze partij voorstaat en gerealiseerd heeft. De partij staat midden in de samenleving en heeft zich steeds geprofileerd als de partij waar het algemeen belang geldt, de kleine man een thuis heeft en de sterken het belang van samen vooruit wordt bijgebracht.

De Nationale Partij Suriname heeft door de jaren heen steeds gezorgd voor ontwikkeling, orde, rust en een stabiele maatschappij.

Onder het NPS bestuur worden geen concessies gedaan aan zaken die op gespannen voet met de Wet zijn. Bij deze partij worden wandaden afgestraft en krijgt het kwaad niet het voordeel van de twijfel.

Deze zaken zijn zaken welke ik voornamelijk van mijn ouders die hele eenvoudige mensen zijn, ook heb meegekregen. Voornamelijk bij mijn vader geldt, “Recht is recht en kan nooit gebogen worden omwille van een eigen belang“.

Dus toen aan mij gevraagd werd om kandidaat te worden voor de nationale Partij Suriname voor het district Brokopondo, was het advies van mijn vader doorslaggevend. Dit, ondanks het feit van de leeftijd en het jarenlang lid zijn van de Partij.

Liliën Amania, wil haar krachten geven om het district Brokopondo mede met de steun van haar partij te verheffen naar een nader niveau.

Waarvoor zal ik me sterk maken ?

Ik wil ten eerste het woon- en leefklimaat van de Brokopondo bewoners mede helpen veranderen. In dit verband denk ik aan :

  • reconstructie van de dorpen ;
  • vergroting van de school- en opleidingsmogelijkheden voor de jeugd en volwassenen;
  • een duidelijk plan voor sport- en recreatiemogelijkheden;
  • vergroting van de bedrijvigheid en stimulering van het particulier iniatief;
  • geregeld en betaalbaar busvervoer;
  • upgrading van de gezondheidszorgsituatie;
  • ondersteuning van iniatieven om het respect, normen en waarden terug te brengen in de samenleving;
  • het Commissariaat weer de functie te laten vervulen welke haar bij Wet is toebedeeld.

Zie hier enkele van de zaken welke mijn bijzondere aandacht zullen hebben als de districtsbewoner mij het vertrouwen geeft.

Uiteindelijk roep ik de totale Surinaamse gemeenschap op te stemmen op de enige betrouwbare politieke partij n.l. de NPS en voor het district Brokopondo, de kandidaten voor deze partij.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: