Politieke Profielen: Anneke Troenodjojoto (NPS)


Anneke Troenodjojoto werd geboren op 11 juni 1963 en is gehuwd met Roy van Hekelen. “Samen hebben we 3 kinderen. Ik ben part-timer geweest bij verschillende organisaties zoals: OD Jeugdcentra, meer dan 25 jaar,
Stichting Sucet (project “Steuntje in de rug), Huiswerkbegeleiding “Kon na Wan”, lid geweest van Stichting Njun Foto Sisa, en ben nu werkzaam bij de Stichting Njun Foto Sisa kinderdagverblijf als hoofdcrecheleidster.

Ik ben in de politiek gestapt om een bijdrage te leveren aan de opbouw van ons land, maar in het bijzonder mijn distrikt Commewijne.

De NPS is de partij waar waarden, normen en democratie de leidraad zijn. Iedereen is er welkom, ongeacht je afkomst en godsdienst. De NPS bezit genoeg deskundige en integere leiders waar ik en anderen naar op kunnen kijken en dit zijn de zaken die me hebben aangetrokken en waar ik me in kan terugvinden. Ik voel me ook thuis bij de NPS.

Ik wil mij sterk maken voor drop-outs, tienermoeders, Jong en Vrouwen Ondernemerschap. Ik wil graag een multifunctioneel gebouw opzetten voor educatie en recreatie.

De drop-outs en tienermoeders wil ik middels voorlichting, lezingen , begeleiding en nazorg weer terug naar school voeren. De jongeren die vanwege omstandigheden de school niet meer willen bezoeken, en de alleenstaande vrouwen, deze groep bundelen en middels trainingen, begeleiding bij de voorbereiding, de uitvoering en het natrajekt volgen zodat ze zelfstandig hun onderneming kunnen starten en runnen.

De partij moet mijns inziens de economie eerst herstellen, de minder draagkrachtigen en sociaal zwakkeren, één-oudergezinnen lijden zwaar onder de huidige economische crisis. De prijzen in de winkels moeten we betaalbaar maken, zodat iedereen hun inkopen kan doen en uitkomen met hun financiën.

Is de economie goed, dan is er weer koopkracht, mensen zijn in staat om hun gezinnen te onderhouden, en dit gaat resulteren in gezonde, sterke gezinnen en betere school prestaties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: