Oud zeer

Iedereen heeft op de een of andere manier te lijden van het Coronavirus. De rechtstreeks getroffenen belanden in het ziekbed en staan doodsangst uit. Anderen voelen het in de portemonnee.  De maatschappij en de wetenschap hebben grote moeite met de plaag. Zij die niet fysiek of materieel zijn aangetast, hebben te maken met psychische besmetting. Zitten van angst te bibberen, de één minder dan de andere, maar de hysterie is compleet.

Uitzonderingstoestand

Niet alleen het Coronavirus doet Suriname zeer. De klachten van Suriname hebben diverse oorzaken. De politiek bezorgt het land in toenemende mate zorgen. De financieel- economische toestand doet pijn. De ingestelde Wet Uitzonderingstoestand wordt met wantrouwen en vrees voor oneigenlijke zaken bekeken.

Calvarie

“De Wet Uitzonderingstoestand 2020 haalt herinneringen aan de avondklok en andere noodtoestanden uit het verleden naar boven bij oudere burgers, de zogenaamde ervaringsdeskundigen. Trauma’s en de bijbehorende gevoelens opgedaan gedurende de afgelopen 40 jaar spelen weer op. Frustratie, stress en depressie doen zich gelden en verlammen de samenleving. Er heerst faalangst. Wij beleven een calvarie!”, aldus een burger te Maikoeproject in Paramaribo-Noord.

Een lange geschiedenis

“Het niet naar behoren kunnen voeden en de daarmee samenhangende problemen voor het volk zijn niet nieuw. Het voedselpakkettensysteem zoals wij die vandaag kennen, heeft een lange geest verschrompelende tai bere geschiedenis’, voert een winkelier aan, die destijds door het ministerie van Economische Zaken als verkoper van eerste levensbehoeften was aangewezen, tegen door de regering bepaalde prijzen. “De voedselmarkt was een bende, de zwarte markt tierde welig. Suiker vermengd met scherpzand en andere uitwassen waren schering in inslag.”

Met een brok in de keel

Een consumentenkaarthouder van toen zegt dat hij zich niet goed voelde. “Ik ben onzeker, ben angstig en verwacht onrust. Volgens mij voelt iedereen zich slecht. Tussen mijn paperassen trof ik een oude consumentenkaart. Ik krijg een brok in mijn keel. De herinnering aan deze donkere dagen uit de recente geschiedenis zijn mij nog vers in het geheugen, alsof het gisteren plaatsvond. Het heeft mijn leven getekend. Ik kwam als het ware van de hemel in de hel terecht.”

Depressie

“In raak er depressief van.  Het is oud zeer, dat mij tot nu toe overweldigend kwelt. Moet in de terugval voor de zoveelste keer meemaken? Ik kan nog een achteruitgang in levenstandaard moeilijk verwerken, ik ben oud geworden, ben bijna uitgeblust. Ik voel me als een weerloos slachtoffer van de machthebbers, die keer op keer, op tergende wijze in de fout gaan.”

Teleurstelling, angst, pijn, verdriet en woede

“De langdurige sombere stemming en klachten in Suriname zijn voor het grootste deel het gevolg van wanbestuur. Menigeen heeft een steen op maag, heeft door het traumatisch verleden een laag zelfvertrouwen en psychosomatische problemen. Kampt met stress, boosheid, agressie en trauma’s. Depressie lijkt mij de meest voorkomende psychische aandoening in Suriname. Het zorgt op sociaal gebied, bij dagelijkse bezigheden en op andere belangrijke levensterreinen voor belemmering.”

 HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: