Centrale Markt op een kiertje open

De deuren van de Centrale Markt aan de Waterkant zijn al enkele dagen op een kiertje open. Markventers brengen aarzelend landbouw- en andere producten aan de man. Marktbeheerder John Lecton verklaarde dat de markt gesloten is. “De Centrale Markt gaf na enkele dagen gesloten te zijn geweest aan groothandelaren toestemming om – na een sluiting van een paar dagen- het marktterrein te betreden om aan groothandel te doen tussen 03.30 en 08.00 uur. Zij werd de ringweg van de markt als standplaats aangewezen. Dat is de weg die achter de Centrale Markt loopt. Dit, met in achtneming van alle maatregelen om de spreiding van het virus te voorkomen.”

Marktverkopers de wanhoop nabij

Bij het instellen van de avondklok werd het tijdstip waarop de groothandelaren zaken mogen doen op de markt verschoven van 06.00 tot 11.00 uur. Marktverkopers, die de wanhoop nabij zijn, glippen naar binnen en proberen een korreltje mee te pikken. Het aantal venters dat het waagt om aan brood te  komen, neemt dagelijks toe. Wat volgens de marktbeheerder niet wil zeggen dat de markt open is voor het publiek.

Gedoogbeleid

Wordt er nu gedoogbeleid gevoerd? Lecton: “In geen geval. Het overdekte deel van de markt is potdicht. Want de mens loopt veel meer kans om in een gesloten ruimte besmet te raken door het Coronavirus. De groothandelaren zijn belangrijk. Groente- en landouwproducten zijn niet lang houdbaar. Bovendien is Centrale Markt de verkoopplaats waar venters van al de andere markten, verkooppunten en supermarkten hun handel vandaan halen.

Boroman

Venters hebben bezittingen op de markt. Zij komen regelmatig controleren om na te gaan hoe het met hun eigendommen staat of om die op halen. Zij maken misbruik van deze gelegenheid hun geboden en gaan waar en wanneer zij het kunnen, over tot verkoop. Zij zijn boromans.”

 Standgeld moet doorbetaald worden

De venters zeggen het onmenselijk te vinden dat zij al weken zonder inkomsten zitten, maar het betalen van standgeld en andere bijdragen gaat door. De motivatie van het districtscommissariaat is dat de kosten voor nutsvoorzieningen normaal doorlopen. “Maandelijks moet ervoor om en bij SRD 70.000 aan elektriciteit betaald worden.”

Marktventers tegemoetkomen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, onder wie het marktwezen ressorteert, heeft tussen de bedrijven door aangegeven, dat wordt nagegaan hoe ze marktventers tegemoet zullen worden gekomen. De marktverkopers op hun beurt zeggen tot nu toe taal nog teken te hebben vernomen waaruit de tegemoetkoming van de regering zal bestaan. Zij zijn wel op de hoogte dat de regering 400 miljoen heeft vrijgemaakt om hulp te verlenen. “Maar terwijl het gras groeit, sterft het paard. Niet vanwege aan het Cornavirus, maar door het gebrekkig optreden van de regering.

We laten niemand aan de zijkant

Dikan: “We gaan samen bekijken hoe we gezamenlijk het leed kunnen dragen. Je kan niet verwachten dat de mensen alles gaan kunnen betalen, want ze verkopen immers niet, maar laten we kijken wat er uit de gesprekken komt.” De minister begrijpt dat ook voor de marktventers deze periode moeilijk is, maar ‘we laten niemand aan de zijkant’.

HD

error: Kopiëren mag niet!