Brandweer niet bevoegd verbaliserend op te treden bij branden

Korps Brandweer Suriname doet noodkreet

Hoofdbrandweervoorlichter Ulrich Coats

Het fenomeen van gras- en vuilbranden blijkt nog steeds de kop op te steken wanneer er een droog seizoen heerst in ons land. Hoofdbrandweervoorlichter Ulrich Coats zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat de brandweer onder de huidige omstandigheden in voorkomende gevallen niet bevoegd is om verbaliserend op te treden. “Er is regelgeving hieromtrent en er zijn artikelen in het Surinaams Wetboek van Strafrecht, waarbij deze zaken duidelijk zijn aangekaart. Bovendien hebben wij onlangs een Milieu Raamwet aangenomen. Als wij kijken naar de omgeving van Green Lake View, blijkt dat in dat gebied al jaren, dus sinds 2016, de kavels in vooral in de droge tijd in brand staan. Er is genoeg rapportage daarover en er zijn ook statistieken”, benadrukt Coats.

Coats heeft onlangs gesproken met de directeur van het verkavelingsproject en naar zeggen van de directeur is de laatste brand te Noord niet maandag ontstaan. Bijkans twee weken geleden heeft de eigenaar van Green Lake View de brand ontdekt. In eerste instantie heeft hij zelf samen met zijn arbeiders getracht het vuur te doven. Hij had toen niet de behoefte om de brandweer in te schakelen. Dit is naderhand bekeken een zeer kwalijke zaak, omdat het duidelijk is dat wanneer je een brand ontdekt, de brandweer sowieso op de hoogte moet worden gesteld, zegt Coats. De eigenaar zegt dat hij de brand steeds onder controle heeft weten te houden. “Dat mag en een stukje zelfredzaamheid mag ook wel aanwezig zijn. Maar hieraan kleeft er natuurlijk een groot risico. De meldingsprocedure is dat je de brandweer moet melden dat er zoiets gaande is. In dit geval heeft de verkavelaar verzuimd dat te doen. Pas toen het vuur ergere vormen aannam en op een bepaald moment onbeheersbaar was geworden, is de brandweer ingeschakeld en dat was afgelopen maandag. De vooruitzichten in dat geval zijn dat als er gestaag wordt doorgewerkt, de brand tegen het einde van dit weekend volledig onder controle zal zijn en zelfs zal zijn gedoofd”, stelt Coats. 

Het is de brandweer ook opgevallen dat mensen in de samenleving er niet voor schromen de regelgeving aan hun laarzen te lappen en ondanks waarschuwingen van de politie ende brandweer toch nog doorgaan met het verbranden, en vaak tot overlast van anderen. “We hebben ons nu gefocust op een issue welke te maken heeft met onze gezondheidszorg, namelijk Covid-19. We kunnen nu dit echt niet ook erbij hebben. Het komt te vaak voor dat in bepaalde wijken en gebieden anderen overlast hebben, waardoor ook hun gezondheid wordt bedreigd. Wij hebben onze regels met betrekking tot het beheersbaar houden van het Coronavirus. Met dit soort zaken ontstaat er een hogere werkdruk. De twee meters haal je onmogelijk als social distance, dat overigens ook onze workspace is. Ons team komt onder druk te staan en de brandweerauto’s rukken ook wel uit met zes personen. Van hieruit doen wij dan ook een dringende oproep naar alle instanties, die verantwoordelijk zijn voor het milieu. Wij roepen alle personen en instanties op ertegen te waken en dus erop toe te zien dat derden niet ongecontroleerd overgaan tot het verbranden van gras en vuil. Het controlerend proces is niet te merken in de praktijk. Dat zien wij immers nog al te vaak in woonomgevingen.”

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: