Schenking van mobiliteitshulpmiddelen aan ziekenhuizen

Sinds de uitbraak van het Corona virus in december 2019 hebben tienduizenden wereldburgers het leven gelaten. Er zijn nog steeds miljoenen mensen, die besmet zijn door dit virus en thans in een (zieken) instelling zijn opgenomen voor verpleging.

Ook Suriname is niet gevrijwaard van dit heersende Corona virus. Naast het levensbedreigende Corona virus zijn wij in Suriname ook niet onbekend met de ontwikkelingen in onze gezondheidssector. Wij hebben anno 2020 een drastisch tekort aan onder andere goede medicamenten, medische hulpmiddelen, kader, enzovoorts.

Tegen deze achtergronden hebben Lions Club Paramaribo Central, Lions Club Rotterdam West, Koemar Shipping, en de heer Koemar Khargi gemeend om op vrijdag 17 april 2020 twee ziekenhuizen in Paramaribo, te weten het Sint Vincentius Ziekenhuis en het ’s Lands Hospitaal te ondersteunen middels de schenking van een reeks mobiliteitshulpmiddelen (rolators en rolstoelen, in totaal 9 items) ten behoeve van de zieke mens in deze instellingen.

De Lions dienen internationaal de lokale gemeenschappen onder het motto We Serve en komen altijd in actie waar bijvoorbeeld een fellow citizen extra aandacht en hulp nodig heeft; zo ook in Suriname, aldus Lion Glenn Tewari, President van Lions Club Paramaribo Central die namens zijn club en Lions Club Rotterdam West alsook Koemar Shipping en de heer Koemar Khargi, de rolators en rolstoelen in kwestie heeft overhandigd aan de directie (de heer M. Hindori en de heer S. Mathoera   en mevrouw S. Nanan Panday) van de voornoemde ziekenhuizen.

Volgens de lions president Glenn Tewari hebben zijn club en de eerder genoemde donateurs recentelijk ook de Nierdialyse afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ondersteund met hulpmiddelen  (rolators, rolstoelen, personen weegschaal en vloeibare voeding). De nood is dus erg groot in de gezondheidssector in Suriname.

De lions zijn steeds afhankelijk van fundraisingsactiviteiten en andere donaties uit het bedrijfsleven om zodoende fundspendingsprojecten uit te voeren ten  behoeve van de hulpbehoeftige mens. Binnenkort zal Lions Club Paramaribo Central ook via het nationaal bestuur van de lions in Suriname ,  een financiële bijdrage leveren in het kader van de strijd tegen het Coronavirus in Suriname. Lions Club Paramaribo Central roept de totale gemeenschap ook op om de richtlijnen van de autoriteiten strikt na te leven ter voorkoming van de uitbreiding van de besmetting in Suriname. Wij hebben u allen lief en ook nodig voor de verdere ontwikkeling van ons land; volg aub de instructies op:  Tan na Oso, denki joe safety nanga di fu yu lobi wan.  Lions President lion Glenn Tewari bedankt namens zijn club en de andere donateurs van het project van 17 april 2020, alle werkers van de gezondheidsector en andere stakeholders die tot dusver een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in de strijd tegen het Corona virus in Suriname. Wij zijn u  zeer dankbaar voor uw inspanning in deze. We Serve.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: