Joodse gemeente: ‘Als je thuis bidt, hoort God je ook!’

Het is ironisch dat om in de Joodse gemeente een goede volledige kerkdienst te kunnen draaien er 10 volwassen mannen vereist zijn, met minder dan 10 kan er slechts een heel korte dienst volgen. Waarom ironisch? Omdat toevalligerwijs het geldende samenscholingsverbod voorschrijft dat we met maximaal 10 personen bij elkaar mogen zijn. Toch zijn er ook in de indrukwekkende en honderden jaren oude Joodse synagoge voorlopig geen diensten, niet eens op hoogtijdagen. “Het overgrote deel van onze gemeente bestaat uit oudere mensen, oude mensen ook! Dus het zou niet verstandig zijn om hun gezondheid te riskeren. Tenslotte moeten ze vaak ook nog eerst hierheen vervoerd worden. Zodra ze de straat opgaan, komen ze al in contact met andere mensen, dus voor hun veiligheid zeggen wij: God luistert ook wel naar je als je in je woonkamer of slaapkamer tot Hem bidt, en Hij zelf heeft artsen en andere deskundigen gestuurd, die zeggen: blijf thuis! Dus al onze activiteiten zijn stopgezet, zelfs onze hoogtij-feesten als Pesach en Passover, welke rond deze periode zijn, vieren we dus niet bij elkaar.” Aan het woord is Jules Donk, de voorganger van de synagoge en bestuurslid van de Joodse gemeente.

De Joodse gemeente vergrijst al heel lang. Jongeren hebben steeds minder animo, ook omdat bij de Joden – en dat weten velen niet – je pas Jood bent als je uit een Joodse moeder geboren bent. Een jonge Joodse man, die dus een dame trouwt die geen Jood is, heeft geen Joodse kinderen, en dat maakt dat buiten Israël, waar toch voornamelijk Joden wonen, het geloof langzaam maar zeker aan het uitsterven is.

“Het is voor het eerst dat we op deze dagen niet bij elkaar gekomen zijn. Ook in Israël neemt men veelal gepaste maatregelen, wel bijeenkomsten, maar met afstand houden en zo. Voor ons geldt: God luistert ook als je thuis bent. Er is wel veel sociaal contact, telefonisch en digitaal, vooral met al onze oudjes.” Ook voor wat de begrafenissen betreft, is er tot nog toe geen probleem, omdat er volgens Donk zo weinig Joden zijn dat er hooguit 1 keer per jaar een Jood komt te overlijden, maar ook dan zullen de protocollen en veiligheidsmaatregelen naast de religieuze en culturele gebruiken in acht worden genomen. “Tenslotte moeten begrafenissen hoe dan ook doorgaan. In het Jodendom vervallen alle Bijbelse wetten bij gevaar voor je eigen of voor andermans leven, dus dat zal geen probleem vormen. Als je leven ervan af zou hangen, zou je zelfs varkensvlees mogen eten, want ons leven, Gods schepping, gaat voor alles. Dan komen de wetten te vervallen. Wij passen ons dus ook gewoon aan, zoals dat moet, aan de situatie nu.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: