Veel werk te verzetten in grensbewaking

Binnenlands traditioneel gezag nauw betrokken

Overste Kolonel Veira zegt op de persconferentie van het Covid-19 team van vrijdag 17 april dat er enorm veel werk verzet wordt in de kwestie van onze grensbeveiliging. Zo heeft de president gisteren heel vruchtbare gesprekken gevoerd met het traditioneel gezag en werd voor die personen een presentatie verzorgd door Volksgezondheid in verband met Covid-19. Hierdoor zijn nu alle neuzen goed in 1 richting.

De komende tijd zal veel aandacht geschonken worden aan zogenaamde “strategische berichtgeving”, met name gericht op de bevolking in ons achterland. Ook zal de communicatie met onze buurlanden, die nu al goed loopt, verder opgekrikt worden. Er zal een verhoogde aanwezigheid waargenomen worden van vooral politie en militairen, maar de bevolking ter plekke zal zeker zelf in de frontlinie staan. 

Volgens Granman Aboikoni van de Saamaka stipte aan dat in een crisistijd het zaak is positieve zaken naar voren te halen, en doelde in dit geval erop dat mensen meer moeten gaan doen aan eigen productie in met name de landbouw. Het overleg met het traditioneel gezag duurt voort. De komende week zal naar verwachting de president een presentatie doen over de bereikte resultaten.error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: