Politieke Profielen: Gilbert van Dijk (NPS)

Waarom ben jij in de politiek gestapt?

De politiek ingaan was een onvermijdelijke keuze omdat ik opgegroeid ben in een achterstandswijk (Wi Kontren) en zag dat lotsverbetering een noodzaak was en is. Door de jaren heen hebben diverse personen een impact gehad t.a.v. die bewustwording waarbij persoonlijke participatie bij stakingen en stokslagen in de jaren 80 die drang naar lotsverbetering in zijn algemeenheid voor de Surinaamse mens hebben versterkt.

Waarom heb jij voor de NPS gekozen?

Aan het Molenpad heb ik van huis uit nooit anders gekend dan de NPS. De keus om definitief toe te treden tot de NPS in 1987 was duidelijk: een partij die daadwerkelijk dekolonisatie en een zelfstandig Suriname voor ogen heeft, waarbij er in de praktijk ook is bewezen de kennis in huis te hebben een stabiele economie te kunnen realiseren, niet een maal maar meerdere keren….is voor mij “thuis”. De partij heeft bewezen te zorgen voor een inkomen – noem het “1 op 2,80’ waarbij mensen konden sparen, een toekomst voor hun kinderen konden opbouwen. Iedereen kent en verlangt terug naar Die Goede Tijd!

Wat moet de Partij als eerste aanpakken?

De NPS zal direct orde op zaken moeten stellen op financieel economisch gebied. Tevens zal men alle “gestolen” gelden moeten terughalen en zij die zich hieraan schuldig hebben gemaakt moeten berechten zodat het voor een ieder duidelijk is dat deze handelingen niet ongestraft kunnen plaatsvinden. Wetten en sancties in place brengen zodat deze donkere, duistere daden nimmermeer mogen plaatsvinden in Suriname. Genoeg is genoeg! Om de eens zo gezonde economie, welke nu helemaal aan diggelen is geslagen in de afgelopen 10 jaar, terug te brengen zullen er maatregelen genomen moeten worden die niet allemaal even prettig zullen zijn. Niet voor de NPS en ook niet voor het volk. Desondanks kan het volk erop rekenen dat de NPS de eerste zal zijn die zal voorgaan in de “offers”. En naar redelijkheid en billijkheid zullen er programmas zijn voor diegene die ondersteuning nodig hebben. De NPS zal het gezicht van Suriname in de wereld direct moeten verbeteren middels haar bewezen diplomatieke deskundigheid.

Wat wil jij voor het volk doen?

Voor het volk wil ik welvaart en welzijn brengen die van lange duur zal zijn. Met een “handje vol” mensen die Suriname heeft, moet iedereen kunnen beschikken over een kavel, zij het 500m2. Creeren van gelijke kansen voor iedereen ongeacht wie of wat je bent – onderwijs, gezondheidszorg, eerlijke gezonde concurrentie op basis van deskundgheid en efficientie, vernietiging van het milieu terstond een halt toeroepen en bescherming van het milieu per onmiddelijke ingang bewerkstelligen, het gendervraagstuk en met name de problematiek onder de werkende moeders en alleenstaande moeders/ vaders en kinderopvang, jongeren wederom een goed perspectief bieden en tonen dat op een eerlijke manier je brood verdienen “does pay off on the long run”, een goed pensioen zonder zuchten.

Gilbert’s eigen verhaal?

Na mijn studententijd ben ik in 1982 teruggekeerd naar Suriname. Langer buiten mijn land verblijven, kon ik niet meer. Ik heb een actieve bijdrage mogen leveren aan de herdemocratisering van Suriname welke in die tijd met geweld was weggevaagd en heb tevens mogen leren hoeveel “djote” schuil kan gaan achter zichzelf leider noemende mensen. Wetende dat ongecontroleerde macht corrumpeert was het voor mij een opdracht om ten allen tijde de wederom verworven democratie te blijven verdedigen. Het gevecht tegen de kolonisator, machtsmisbruik, diefstal, corruptie en persoonsverheerlijking is nu echt begonnen!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: