Politieke profielen: Irshaad Fatehmahomed (NPS)

Waarom ben je in de politiek gestapt ?

Van jongs af aan is het mij aangeleerd, dat het sociale in de mensheid maakt, dat maatschappijen/bevolkingen in eenheid grote hoogtes kunnen en zullen bereiken. Daarnaast zijn voor het boeken van succes, van eminent belang educatie en gezondheid. Daar ik de gelegenheid heb gekregen mezelf te mogen scholen en tot op dit moment in gezonde conditie verkeer, rest mij slechts nog met mijn kunde een steentje bij te dragen aan de opbouw van ons land. Middels politiek wens ik dat op een hoog niveau te doen en daarmee land en volk van dienst te zijn.

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

Een kijk op de historie van de NPS, leert dat de partij zich bij het voeren van beleid, steeds heeft gericht op een evenwichtige ontwikkeling van alle delen van het volk. Hierbij is de focus voornamelijk geweest op het onderwijs en de volksgezondheid. Het uitgangspunt van de NPS, is steeds weer geweest het nationaal belang ipv enge persoonlijke of partijbelangen. Naast het hoog in haar vaandel houden van de morele waarden en normen, is het nationaal karakter zowel intern als extern kenmerkend voor de partij. Reden genoeg om te kiezen voor de NPS.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Indien gekozen zal ik mij richten op duurzaam grondbeleid, waarbij niet alleen het speculeren met grond een halt zal worden toegeroepen, maar ook de rechtszekerheid van belanghebbenden op hun grond zal worden gegarandeerd. Daarnaast zal het grondbeleid moeten passen binnen het ontwikkelingsplan, waarbij de productiesector op gang wordt gebracht ten gunste van land en volk.

Ten tweede zal ik mij richten op daadwerkelijke natievorming. Voor een multi religieus land, dat rijk is aan diverse culturen is het na meer dan honderd jaren samenkomst, nu wel hoogtijd de principes van onze religiën en culturen ter harte te nemen en natievorming gestalte te geven. Laten wij niet vergeten, dat zij die etnisch denken en/of handelen, niet alleen hun religie, maar ook hun cultuur en daarmee hun afkomst verloochenen.

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

Prioriteit op dit moment, is het stabiliseren van onze economie. Zonder stabiliteit is ontwikkeling niet mogelijk. Daarnaast zullen het onderwijssysteem en onze gezondheidszorg onder het vergrootglas geplaatst moeten worden. Bij herstel zal al het overige, waaronder dus ook het grondbeleid en natievorming, een essentieel deel van moeten uitmaken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: