Behandeling wetten doorgeschoven naar nieuwe DNA

Doordat De Nationale Assemblee (DNA) nu in verkiezingsreces is, betekent dit dat een aantal wetten pas na de verkiezingen van 25 mei 2020 en de installatie van de 51 nieuwe leden, verder zullen worden behandeld. Hieronder valt ook het amendementsvoorstel betreffende de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, die momenteel voor meer chaos heeft gezorgd op de financiële markt en de bankierswereld. Het was de bedoeling dat het amendement vorm zou krijgen, voordat DNA met reces zou gaan. Dat is echter niet gehaald. Wat het wetsontwerp Raamwet Gezondheidszorg betreft, is de commissie van rapporteurs op 8 april met spoed bij elkaar geweest. Toen is besloten om de wet naar een aantal stakeholders toe te zenden en te vragen naar hun input en kritische kanttekeningen. Hierna zal de wet na de installatie van de 51 nieuwe leden van De Nationale Assemblee (DNA) worden behandeld. De bedoeling van deze raamwet is om de gezondheidszorg te herstructureren.

Geen begrotingsbehandeling 2020

Naast voornoemde wetten, zijn andere wetsvoorstellen ook blijven liggen. Een opvallende is de behandeling van de ingediende begroting over het dienstjaar 2020, waarin ook de kosten voor de verkiezingen waren opgenomen. VHP-assembleelid Krishna Mathoera zegt dat deze behandeling is aangehouden, omdat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons prioriteit wenste te geven aan andere wetten voordat het verkiezingsreces zou aanvangen. Door critici en internationale ratingsbureaus is in de afgelopen periode veel kritiek geleverd op de ingediende begroting, die een gapend tekort heeft, waarbij de uitgaven 2 keer zo hoog zijn als de inkomsten. Ook de wetten met betrekking tot de intrekking van de Rij- en Voertuigenbelasting, ontwerpwet gebruik wegbermen, 2 onderwijswetten en 4 arbeidswetten worden doorgeschoven naar het nieuwe parlement. De nieuwe samenstelling van het parlement zal op 29 juni worden geïnstalleerd nadat de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020 bekend is.

FR

error: Kopiëren mag niet!