STREI! en de verkiezingswaarborgsom

STREI! wil bij deze graag een voorstel doen. Het geld dat is gestort als waarborgsom om mee te mogen doen (96.250 SRD) aan de verkiezingen, zou STREI! willen besteden aan de ondersteuning van de strijd tegen het coronavirus. Gezien het feit dat Suriname ook bedreigd wordt door de pandemie en de Surinaamse overheid een tekort heeft aan financiële middelen,én de gezondheidszorg in Suriname over onvoldoende testkits en beademingsapparatuur beschikt, wil STREI! haar waarborgsom teruggeven aan de Surinaamse samenleving. Per dag wordt er geëvalueerd waar er volgens de medici grote behoefte aan is. Ons volk heeft recht op deze middelen en de waarborgsom kan daarvoor gebruikt worden. Ook zullen er grote sociale gevolgen zijn voor grote groepen mensen. Daar ligt ook braak terrein waar geholpen kan worden. De enige voorwaarde die STREI! zouverbinden aan de schenking is, dat de besteding door de organisatie wordt geaccordeerd en dat de procedure volledig transparant geschiedt. 

Laten we ook vooropstellen dat STREI! het helemaal niet eens was met de wijziging van de kiesregeling, en met andere partijen een rechtszaak heeft aangespannen, vooral ómdat ze het niet eens was met de waarborgsom. STREI! verzamelde al een lange lijst met handtekeningen van mensen uit de samenleving die haar wilden ondersteunen (met betrekking tot de 1% kiesregeling), maar dat werd dus veranderd in het storten van bijna honderdduizend SRD. Voor een kleine, nieuwe partij is dat héél véél geld. Toch hebben we het kunnen redden met een transparante crowd funding, die volledig via Facebook te volgen was. En daarom is STREI! haar supporters in Suriname, Nederland en overige landen bijzonder dankbaar voor hun donaties en bijdragen, waardoor we de waarborgsom bij elkaar hebben verzameld en mee kunnen doen aan de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen in Suriname. Maar we beseffen wel dat dit gemeenschapsgeld is, en dat de burgers dit bij elkaar hebben gezet. Het is dus vanzelfsprekend dat het teruggegeven wordt aan de gemeenschap, en vooral nu is elke bijdrage hard nodig. 

De Surinaamse regering mag de waarborgsom nergens voor gebruiken, aangezien het bedrag teruggegeven moet worden aan de partijen als voldaan wordt aan vooraf gestelde eis, en dat is minimaal één (1) zetel behalen in DNA. Is STREI! voorbarigom te geloven dat we die zetel halen? Misschien. Wellicht. Maar wij geloven erin, en alle tekenen wijzen daarop. We lopen er vast op vooruit door nu de regering ertoe te bewegen het geld van de waarborgsom vrij te geven.    

STREI! maakt dit gebaar, en hoopt natuurlijk dat anderen deze stap ook zullen doen. Op deze wijze kunnen we alvast een bijdrage leveren om de vreselijke gevolgen van corona voor ons volk enigszins te verlichten, want de armste mensen zullen weer het hardst getroffen worden. Laten we voor nu hopen dat we een grootschalige verspreiding van corona kunnen voorkomen. 

#STREI!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: