Op weg naar mei en de perikelen rond de VHP


Politieke partijen staan al in de startblokken, aangezien 25 mei 2020 niet zo ver meer van huis is.  Het kiezersvolk is meer dan voorheen politiek bewuster geworden. De tijd is voorbij waar leiders en politici gouden bergen beloofden en na de verkiezingen alles weer op dezelfde toer doorging. Aan infrastructuur en ontwikkeling werd niet veel gedaan.  Velen zijn nog getuige van het feit, dat elektrische palen vóór de verkiezingen werden geplaatst en kort daarna weer werden verwijderd. Het is tevens publiekgeheim wiens kinderen buitenlandse beurzen kregen, al hadden ze slechtere cijfers behaald dan de kinderen van landbouwers. De voorzitter van de VHP mag tot een uitzondering worden gerekend toen hij een beurs kreeg van de toenmalige ex-minister van Justitie & Politie, om naar Appeldoorn te gaan studeren op de Politie Academie.

De VHP een nationale partij ?

Alhoewel slogans en onderwerpen als etniciteit, integratie, natievorming en verbroederingspolitiek niet duidelijk tot uiting zijn gekomen, heeft de VHP door de jaren heen aangetoond, dat zij tóch een multi-etnische politieke partij is geweest.  Er zijn legio voorbeelden om dit argument te staven. Zie het voorbeeld in 1955 in Saramacca.  

Toen had de NPS slechts twee zetels behaald, de VHP zes en de Eenheidsfront ( SDP, PSV, KTPI en Partij Suriname ) dertien zetels. Johan Adolf Pengel en Just Rens werden niet gekozen.  In opdracht van J. Lachmon moesten twee gekozen VHP-ers zich terugtrekken; teneinde na een herverkiezing de twee NPS-ers binnen te halen in de Staten van Suriname. De retorische vraag die thans rijst, is of enige partij zo’n actie ooit heeft ondernomen!   

Integendeel zijn ze bevoordeeld om telkens het premier – en presidentschap toegewezen te krijgen op Ramsewak Shankar na.  Toen de PNP met slechts zeven zetels samen met de VHP, die veertien zetels behaalde de regering formeerde, werd Jules Sedney benoemd tot premier. Ter herinnering : Ronald Venetiaan is in Frontverband liefst vijftien jaren president geweest.

Er zijn ook andere niet-hindostanen, die de gelederen van de VHP in het verleden hebben versterkt.  In 2020 zijn ook een aantal op kiesbare plaatsen geplaatst en zitting hebben in het hoofdbestuur. Er zijn zelfs partijen die zich nationaal doen voorkomen, maar hun werkwijze wijst anders uit in de praktijk.  Vermeldenswaard is echter, dat slechts enkele partijen gerekend kunnen worden tot een nationale partij. In het verleden hebben leiders alleen personen benoemd, die op hem lijken (PL).

De NDP is een duidelijk voorbeeld van een nationale partij, die vele bevolkingsgroepen in topfuncties heeft benoemd.

De kandidaatstelling in 2020. 

Alhoewel de registratie van de kandidatenlijsten niet overal feilloos is verlopen, zijn er een aantal ontwikkelingen binnen enkele partijen heftig geweest, zoals bij de VHP.  Zij maakte de kandidatenlijsten in alle districten bekend, een lijst die in zijn geheel een nationale uitstraling heeft, aldus de voorzitter. (citaat : 8 april 2020).

De perikelen rond de VHP 

Kort na de bekendmaking van de kandidatenlijsten, begonnen de perikelen binnen de structuren van de VHP, waarbij drie hoofdbestuursleden, waaronder de penningmeester zijn opgestapt, aangezien zij het niet eens waren met bepaalde kandidaten, die op een verkiesbare plaats zijn geplaatst. (citaat :  9 april 2020). Men is ontevreden dat personen, die niets bijzonders voor de partij hebben betekend, over het paard zijn getild en een DNA-zetel cadeau hebben gehad!

Het is zo heftig toegegaan in Nickerie, dat de partijleiding is overgegaan met onmiddellijke ingang het lid Shantie Changur te royeren en de lijsttrekker, Hariëtte Ramdin te berispen.

Er zijn binnen de partij wel kleine strubbelingen geweest, ook tijdens de kandidaatstellingen, maar zulke vergaande incidenten hebben zich nooit eerder voorgedaan.

Toen George Hindorie de overstap in 1975 deed, heeft men geen disciplinaire maatregelen tegen hem getroffen.

Ik ontkom echter niet aan de indruk, dat de recente ontwikkelingen nog vergaande consequenties zullen en kunnen hebben voor de partij.  Hopelijk zal de ontevredenheid/ situatie niet verder escaleren en dat het in het belang van een ieder tot een goed eind zal komen.

Het is jammer te constateren, dat veel personen enkel en alleen gefocust zijn op een verkiesbare plaats en sec om eigen belang en misschien om het hoge honorarium zich ergens aansluiten.

Er zijn ook aanhangers en leden die om partijliefde, ideologie en in landsbelang een partij ondersteunen zonder enige bij bedoelingen.  Deze personen verdienen zonder meer een compliment!

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: