Bioloog wijst op onderliggende boodschap van Corona

“Onze planeet staat op kruispunt van overleven”

Sinds enkele maanden heerst er een pandemie veroorzaakt door het Coronavirus. Over de hele wereld zit de schrik er goed in. De bioloog en milieu-activist Erlan Sleur merkt op dat het opvallend is dat “de grootste economieën en grootste vervuilers van deze planeet China, Amerika en de Europese unie het zwaarst getroffen zijn door deze crisis.”

Sleur schetst het beeld dat door alle voorzorgsmaatregelen om het virus tegen te gaan alle landen allerlei beperkingen hebben opgelegd. Met vliegtuigen aan de grond zijn er hele steden met miljoenen mensen in een soort “lockdown”. Vele mensen zitten in thuisquarantaine, quarantaine of in isolatie. Met het verkeer in de lucht en over de wegen bijna stil, waarbij ook vele fabrieken gesloten zijn om het onderling contact tussen mensen te beperken, lijkt uit metingen de luchtvervuiling door uitstoot van fabrieken, energiecentrales en het personenverkeer over land en door de lucht sterk te zijn afgenomen. “Zo sterk zelf dat smogsteden als Beijing en Delhi voor het eerst sinds tientallen jaren zichtbaar schoner zijn en de mensen en dieren weer frisse gezonde lucht kunnen ademen”, vertelt Sleur ‘opgelucht’.

We weten ook dat onze planeet op een kruispunt staat van overleven stelt de bioloog.  “Al sinds de oprichting van “De Club van Rome” in 1968 is door wetenschappers op het gevaar van klimaatsverandering gewezen door industrialisatie en de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Broeikasgassen zijn gassen in onze dampkring die de warmtestralen van de zon vasthouden als een grote deken over de planeet. Hoe meer van deze gassen hoe dikker de deken en hoe warmer op de planeet. De vele wereldwijde bosbranden veroorzaakt door droogte en extreem hoge temperaturen van de arctische cirkels tot de evenaar noemt Sleur als enkele voorbeelden. “Toendra’s in Rusland die begonnen te branden en waarbij miljoenen tonnen aan methaangas zijn vrijgekomen die onder de Permafrost (eeuwig-ijs) lagen opgeslagen in grote gasbubbels. Methaangas (CH4) is een broeikasgas dat 21 keer sterker is dan het koolstofdioxide (CO2). In verschillende gebieden van de aarde verdwijnen dier- en plantsoorten.”

Jaarlijks worden er vele klimaatconferenties gehouden waarbij wereldleiders, beleidmakers en wetenschappers bij elkaar komen om de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering te bespreken en hoe dit allemaal te beteugelen. Keer op keer worden er afspraken gemaakt en keer op keer worden deze afspraken verbroken of niet nageleefd want de vervuiling neemt niet af maar juist toe. “Ook de belangrijkst oorzaak van broeikasgassen, het verbranden van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool blijkt alleen maar toe te nemen want de economisch belangen zijn voor politici belangrijker dan het welzijn van onze planeet en daarmee ook het voortbestaan van het leven op Aarde”, verduidelijkt Sleur. Duizenden mensen zijn in talloze steden de straat op gegaan om te protesteren tegen de vele misleidingen en leugens van politici en beleidsmakers. Duizenden dieren en planten zijn inmiddels verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. De situatie lijkt niet meer te kunnen stoppen laat staan te herstellen.

Corona, groot menselijk leed en meer zuurstof voor de aarde

Toen kwam Corona om de hoek kijken. Sleur maakt duidelijk dat het menselijk leed groot is. “De beelden op tv zijn vreselijk en we zien dappere artsen en verpleegkundigen die hun werk proberen te doen om mensen te redden, dat kunnen we prijzen”, zegt de bioloog. “De wereld is op slot gezet om dit vreselijke virus te stoppen. Maar tegelijkertijd zien we dat de Aarde weer kan ademen, het pad van zelfdestructie lijkt even verlaten te zijn”, constateert Sleur.

Verband tussen virus en mens
Sleur ziet een verband tussen het virus en het gedrag van de mens. De activist noemt een scala aan verschijnselen in de natuur die de mens tot andere inzichten zou moeten brengen. “Extreem sterke orkanen, overstromingen, modderstromen, extreme droogte, hittegolven, bosbranden, vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest en nu een Coronapandemie.”

Hopen dat we een les leren
“Met de komst van het Coronavirus lijkt er hoop te rijzen voor onze planeet. Niemand hoopt dat het de mens zal vernietigen maar velen hopen dat het de ogen zal openen van de hebzuchtige politici en criminele multinationals die onze wereld in een wurggreep lijken te hebben.” Sleur zegt dat het vermoeden bestaat dat zodra er een vaccin is gevonden dat de mens dezelfde vernietigende weg weer zal inslaan.
Corona is niet de laatste invasie
Vele virologen en wetenschappers voorspellen dat het volgende Coronavirus al in de maak is want het lijkt dat de natuur de sleutel heeft gevonden om de hebzucht bij de mens uit te timmeren. “Wie dacht dat hun economische ambities de hemel in konden groeien is gewaarschuwd”, besluit Sleur.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: