KRITISCHE KIJK 121.

COMITÉ VOOR MODERNISERIN.

TEL:8905069.

RESSORT FLORA.

=================.Verzoek boorplatform op zee voor de face lift .

HET BEADEMING SYSTEEM VAN DE OPPOSITIONELE COALITIE VHP/NPS+IS TOE AAN EEN DUIZEND UUR INSPECTIE.

DE OPPOSITIONELE COALITIE VHP/NPS IS GROUNDED- DE NDP+COALITIE IS FLYING.

=================================================================================. 

Comité voor modernisering: De huidige oppositionele politieke coalitie, VHP/NPS en ook enkele van onze wetenschap mensen( economen) ‘VES ‘ maken zeer moeilijke tijden door .  

Deze oppositionele groep NPS/VHP+ heeft bij het Surinaamse electoraat , ook internationaal veel van hun kredietwaardigheid verloren. 

Voor een belangrijk deel hebben ook enkele van onze wetenschap mensen de economen(VES) deze lage notering op de INTELLECTUELE  en politieke beurs aan zich zelf te danken. 

Onze Economen(VES) zijn ook mensen en hebben ook hun wensen: In de  hitte van de strijd vergeten enkelen wat zij; als wetenschappers eigenlijk behoren te doen: Het via ONDERZOEK en THEORETISCH nadenken en het doorgronden van de ECONOMISCHE PROCESSEN .

Natuurlijk, als een NOODZAKELIJKE  DISCIPLINE behoort de ECONOMIE NAUWKEURIGHEID en PRECISIE na te streven.  

De  Oppositionele coalitie VHP/NPS heeft voor een belangrijk deel deze lage notering,op naar  25-mei-2020 aan zich zelf te wijten. 

De leiding van de oppositionele coalitie NPS/VHP+ met hun woordvoerders en persdiensten, hebben de eigenschap zich deskundiger te willen voordoen dan zij in werkelijkheid zijn. 

De woordvoerders zijn duidelijk waarneembaar ,zichtbaar en zelf zonder schroom, tastbare politieke amateurs. Hun  ‘boodschap ‘leeft in grote vijandschap en schril contrast met de MAATSCHAPPELIJKE WERKELIJKHEID en WAARHEID. 

De oppositionele coalitie verzoent zich wel met ‘WISHFUL TALKS ‘ verzinselen dus; VHP-verhaal, verkoop van olieveld blok 58 door de regering : (Een enclave in de ware zin des woord) , die dan de status krijgen van opbouwende politiek voering, met echter averechtse uitwerking. 

Niet zelden worden dit soort beredeneerde alternatieve feiten, ook wel verzinselen, door de oppositionele coalitie, VHP/NPS+,  slecht geformuleerd. 

Het is doorspekt van een of meer waardeoordelen, vage begrippen, suggestieve verbanden, zonder daarbij rekening houden met een voldoende toetsing van de mogelijkheden. 

Het is begrijpelijk; de MENSELIJKE verbeeldingskracht is vaak te GROOT  om zulke denkfouten te vermijden en te KLEIN om ze te herkennen. Van zulk SUBJECTIVISME  is het Surinaamse volk niet gediend.

Bij vele Surinamers die zich inzetten in de  Landbouw en de Tuinbouw heeft de mening postgevat dat de VHP vanaf 1949 tot heden 2020. alleen maar interesse heeft getoond voor de ‘politieke macht ‘met vrijwel volledige verwaarlozing van de agrarische sector; ook de infrastructuur werd op zijn beloop gelaten. 

Bij het Comité voor MODERNISERING bekruipt het bange gevoel, dat door onkunde en onoverzichtelijkheid, de oppositionele coalitie VHP/NPS+ verstrikt raken in hun eigen belangen. 

Met als vervelende consequentie; afnemende ELECTORALE AANTREKKINGSKRACHT

DE NIEUWE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE: 

De Surinaamse samenleving ervaart en onderkent dat  de huidige NDP+ regering met de nodige aanpak heeft kunnen ontdekken wat VOORHEEN in een WAAS van SLUIMER was gehuld. 

De fenomenen als MAATSCHAPPIJ , CULTUUR en het proces van ingrijpende veranderingen (WET FALUTA VERKEER EN TRANSACTIEKANTOREN….), die we kortheidshalve modernisering noemen waren in het regeringsverleden VHP/NPS+ haast onbekend.

Er is nu, DUIDELIJK sprake van een RATIONELE selectie volgens CRITERIA van EFFECTIVITEIT met zoveel mogelijk RESULTAAT en zo GERING mogelijk OFFERS. 

Daarbij heeft de Surinaamse samenleving tot nu toe geen DRAMATISCHE of CHAOTISCHE situaties gekend in het SOCIAAL- ECONOMISCH LEVEN van alle dag..

Beste lezer, de huidige nationale ontwikkelingsstrategie richt zich o.a. op het verbeteren van de publieke diensten die onze mensen ontvangen en die ervoor zorgen dat het beheer van de FINANCIËN en MIDDELEN  van ons land met INTEGRIETEIT en de nodige TRANSPARANTIE gebeurt. 

De combinatie van een rationele levensstijl: Vrijheid van de Surinaamse mens, in economisch opzicht, het recht om kritisch te mogen denken, in alle vrijheid morele beslissingen te mogen nemen en een MODERNISERENDE BUREAUCRATISCHE organisatie van het totale regeringsapparaat; vormen de ’ARCHITECTUUR’ voor de ontstane nieuwe Surinaamse ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

DE AGRARISCHE SECTOR:

Het is de samenleving opgevallen, dat de  huidige NDP+ regering de van de VHP/NPS+ geërfde 17de eeuw achterhaalde structuren bezig is te moderniseren. 

Dit geldt zeer zeker voor onder andere de Tuin en de Landbouwsector. Naar onze mening een zeer positief initiatief .  

In elk geval zal de NDP+ regering in nauwe samenwerking met de actoren in de sector, haar aanwezige staf van deskundigen en volgens de mogelijkheden van de techniek moeten zorgen voor een betere kwaliteit van onze tuin en landbouw producten. 

Aan de orde is ook het stabiliseren van de inkomsten. Daarmee gaat ook samen het bevorderen van de concentratie van het bankwezen een gepast fabriekslaboratorium en een verfijnde rationalisatie van de factor arbeid. 

Ondanks de complexiteit van het vraagstuk is het Comité voor modernisering ervan overtuigd dat onze mensen met de nodige ondersteuning het zullen aankunnen om een positieve bijdrage neer te zetten ten voordele van de opgang zijnde moderniseringsprocessen. 

Deze processen zijn o.a. het hervormen van onze sociaal- economische structuur; het nieuw leven inblazen in de beperkte rationaliteit binnen de agrarische en industriële sector, in de geest van efficiëntie en effectiviteit.

COMITÉ VOOR MODERNISERING.

RESSORT FLORA.

E. CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: