HERHALING VAN DE HISTORIE (DEEL 3).


HET MANIFEST VAN DE REVOLUTIE  FEBRUARI 1980 

EN DE VIER REVOLUTIONAIRE FUNDAMENTELE  VERNIEUWINGEN TEN DIENSTE VAN DE OPBOUW VAN EEN NIEUWE SAMENLEVING.

————————————————————————————————————————————-.

MILITAIRE COUP FEBRUARI 1980.

Na de militaire coup in februari 1980 hebben de toenmalige MACHTHEBBERS

zich ingezet voor vernieuwingen en een “MANIFEST VAN DE REVOLUTIE” uitgegeven: “de opbouw van een nieuwe  SOCIAAL-EKONOMISCHE ORDE scheppen waarbinnenuitbuiting van de ene mens door de andere zal zijn uitgebannen en waar binnen ook de andere tekortkomingen van de neo-koloniale produktie-orde zullen zijn uitgewist.”. De Revolutionaire Leiding en de Regering CHIN A SEN (15 maart 1980) hebben zich toen onverwijld de GRONDIGE VERNIEUWING van onze  samenleving aangekondigd en ingezet voor de realisatie van VIER 

FUNDAMENTEN:

1.vernieuwing van de sociaal-ekonomische orde.

2.vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde

3.vernieuwing van de politieke-bestuurlijke orde.

4.vernieuwing van de educatieve orde.

“Wij zullen in toenemende mate een krachtige,evenwichtige NATIONALE EKONOMIE realiseren,  waarop wezenlijke kontrole van onze werkers en onze gehele natie zal zijn gegarandeerd en die ook overigens,wezenlijk tegemoet zal komen aan de behoeften van ons volk.    We zullen een NIEUWE POLITIEK-BESTUURLIJKE ORDE scheppen, waarin waarachtige DEMOKRATIE zal heersen en waarbij wezenlijke invloed op de politieke besluitvorming en wezenlijke controle op het politieke handelen op alle niveaus in de gehele gemeenschap aan allle delen 

van die gemeenschap zal zijn gegarandeerd ….” (blz. 11.) 

“Laat alle waarachtige REVOLUTIONAIREN van ons volk, op de grondslag van EENHEID, die de machtsgreep heeft gelegd voor de nieuwe politiek van onze massa’s, zich bundelen tot een grote EENHEID,zich bundelen tot een revolutionair eenheidsfront om geleid door de GROTE BELANGEN VAN ONZE NATIE—die in het

juiste onderlinge perspectief zullen zijn gebracht – onze revolutie te leiden,

te beschermenen tot een suksesvol einde te brengen. Alleen dan zullen wij overwinnen.  Laten wij in EENHEID EN SOLIDARITEIT strijden voor de daadwerkelijke politieke, ekonomische en kulturele bevrijding en verheffing..”

(Manifest van de Revolutie , blz. 13).

REGERING CHIN A SEN.

De  eerste revolutionaire regering van president Chin A Sen  had in haar regeringsverklaring van mei 1980 een “nieuwe siciaal-economische  orde” aangekondigd,waarin afgerekend zou worden met het koloniaal verleden en waarin de verschillen tussen arm en rijk kleiner zouden zijn. Belangrijk element was de versterking van het sociaalbeleid. Nederland was bereid een urgentieprogramma van 500 miljoen Nederlandse gulden te financieren. De economische ontwikkelingen 

werd abrupt gestopt na de  “decembermoorden “ . Nederland schortte de ontwikkelingshulp ,waardoor Suriname  de deviezen inkomsten op jaarbasis met bijna 200 miljoen gulden afnamen. De Regering Chin A Sen trad af en de regering Alibux(1983) trad aan.  Het begrotingstekort van de regering werd volledig MONETAIR GEFINANCIEERD.

De monetaire financiering,die in de periode 1983-1987 gemiddeld 400 miljoen gulden per jaar bedroeg , was de oorzaak van de hyperinflatie en volledige ecnomische ontwrichting van Suriname. DE DEVIEZENVOORRAAD ( US.DOLLARS) VAN DE CENTRALE BANK VAN SURINAME WAS TOT NUL GEREDUCEERD.

DOCTOR JULES SEDNEY (ECONOOM).

..” De staatsgreep van februari 1980 zou de  waterscheiding worden tussen het oude en het nieuwe,tussen  verleden en toekomst. Er zou een nieuwe samenleving komen met een smetvrije regering, een samenleving waarin SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 

het leidende beginsel zou zijn.  Het ideaalbeeld van de nieuwe mens was de arbeider 

die in zijn zweet dreigt te verdrinken. De grond zou toebehoren an degenen die hem bewerkt, neokoloniale productiestructuren zouden worden afgebroken en het imperialisme zou worden uitgebannen.  Vertrouwen in eigen kunnen zou de stuwende kracht zijn. ZEVEN JAAR LATER  (1987) WERDEN EEN BEROOIDE SCHATKIST , EEN TOT DE DRAAD VERSLETEN ECONOMIE EN EEN VERDEELD HUIS (VOLK)  OVERGEDRAGEN…” .

“Een samenleving die beheerst wordt door GECORRUMPEERDE MACHTEN  is vleugellam en kan niet opstijgen. Zo een samenleving glijdt af naar chaos en anarchie en wordt het speeltoneel voor machtzoekende avonturiers en harteloze geldwolven”.

“Dan gelden niet langer de wetten en normen van de mensenmaatschappij, maar de overlevingsstrategieën van het dierenrijk. Een samenleving die zoals de onze tot tweemaal toe in geweld uitmondt, is ziek en heeft therapie nodig..”.

J.Sedney in zijn boek blz. 174.

LEENDERT DOERGA.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: