DNA buigt zich vandaag over Wet Uitzonderingstoestand Covid-19

De wet over burgerlijke uitzonderingstoestand (Wet Uitzonderingstoestand Covid-19) wordt vandaag middels een spoedvergadering door De Nationale Assemblee (DNA) in behandeling genomen. Het gaat om de uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet ter beheersing van het Coronavirus, Covid-19 pandemie. “Die crisissituatie moet dermate ernstig zijn, dat het voortbestaan van de natie ermee bedreigd wordt. Pas dan kan je grondrechten van mensen opschorten. Wij als samenleving hebben geen enkel andere informatie dan dat er op dit moment 10 besmettingen zijn, 1 persoon overleden is aan het coronavirus, terwijl een aantal mensen in quarantaine zijn. Niemand heeft ons geïnformeerd wat de scenario’s zijn als meer mensen besmet worden. Ik zie de noodzaak van deze wet dus niet in”, zegt assembleelid Krishna Mathoera, lid van de commissie van rapporteurs, aan Dagblad Suriname. Volgens de politica is het land ondertussen al bijna een maand verder van toen de eerste besmetting werd genoteerd, maar de regering heeft tot nu toe op geen enkele wijze gecommuniceerd wat de impact en schade van het virus op de veiligheid, en economie is. Zij noemt hierbij de sluiting van winkels, bedrijven en haast alle sectoren. Initieel wordt in het concept gesteld dat deze burgerlijke uitzonderingstoestand voor een termijn van drie maanden is met de optie van een eenmalige verlenging van maximaal 3 maanden door De Nationale Assemblée. Dat betekent volgens Mathoera wel dat het parlement in tact blijft, maar dat zij zwaar in haar bevoegdheden zal zijn beperkt. Vooral in de controle van de overheid. “Je gaat een regering meer macht geven, terwijl ze al bewezen heeft niet met macht te kunnen omgaan. Ze maken constant misbruik van de macht. Zij gelooft wel dat de regering misbruik zal maken van de bevoegdheden uit deze wet”, aldus Mathoera.

Concrete maatregelen tijdens uitzonderingstoestand ontbreken

De noodsituatie die er nu heerst, moet volgens de politica met bestaande regelgeving en bevoegdheden aangepakt worden. In de wet wordt gevraagd dat  indien de overheid dat nodig acht, zij gebouwen over kan nemen om te gebruiken als quarantaine faciliteit, bijstand te bieden aan burgers en bedrijven en de bewegingsvrijheid van burgers te bevrijden. Aangegeven wordt dat de uitvoering van deze wet zal plaatsvinden via presidentiele resoluties. De verwachting is dat de details daarin verwerkt zullen worden of het karakter zullen hebben van een orde maatregel.

Opvallend volgens Mathoera is dat nergens in de wet concreet is aangegeven welke vrijheid beperkende maatregelen nog meer nodig zijn om de burgerij te beschermen tegen Covid-19 en hoe de bijstand precies zal worden geboden. Kijkend naar soortgelijke wetgeving in het buitenland, werden de te treffen maatregelen vooraf bekendgemaakt. Er komt een noodfonds bestaande uit overheidsbijdragen, donaties en andere legale inkomsten. Niet bekend is hoe groot dit fonds is en welke vorm de hulpverlening zal hebben. Voor Mathoera is het belangrijk dat de regering aangeeft hoe de voedselzekerheid zal worden gegarandeerd gedurende deze periode. “Deze scenario’s mis ik in het geheel plaatje. Onze monetaire reserves zijn op, dus importgarantie is er ook niet. Waar gaat men geld dan vandaan halen? Men moet eerlijk en transparant zijn en aangeven hoeveel meer geïnvesteerd zal worden in de volksgezondheid hiervoor en hoeveel een maand corona al heeft gekost. Niet de bankwet opzij zetten en externe financiering zoeken”, aldus Mathoera.

Beperking social media verregaand

Met de wet zullen zware controles uitgevoerd worden op de media en social media. Mathoera vindt het te verregaand om vooral social media te beperken. Zij vindt juist dat platformen als facebook en de media zelf de afgelopen maand positief door verschillende individuen zijn gebruikt om de boodschappen, waaronder videoboodschappen, over te brengen naar personen. Dat heeft huist een positief effect gehad om de verdere verspreiding van het virus te remmen.

Verplichtingen voor houders van uitzendvergunningen

Media, houders van uitzendvergunningen van welke aard dan ook, zullen verplicht worden om informatie en instructies van de regering, betreffende de optimale beheersing en bestrijding van de COVID-19 epidemie op, over te brengen aan de burgerij. De regering is bevoegd maatregelen te treffen ten aanzien van degenen die over covid-19 onjuiste berichten (fake nieuws) of voor de samenleving gevaarlijke informatie verspreiden. Daarvoor zullen het Wetboek van Strafrecht en overige wettelijke regelingen gehanteerd worden.

Misbruik macht door politie al te zien

Tijdens de partiële lockdown is recent een video op social media opgedoken waarbij de politie opgetreden heeft tegen overtreders van deze avondklok. Op de beelden is te zien hoe enkele mannen door de politie gedwongen werden om te kruipen. “Volgens mensenrechtenverdragen mag zoiets helemaal niet. Bij ons in de wet staat ook nergens dat de politie lijfstraffen mag toepassen en mensen te vernederen. Al hebben mensen regels overtreden, je hoort conform de wet te handelen. De wet is nog niet afgekondigd en men handelt al op zo een manier. Laatstaan als ze die wet nu aannemen en afkondigen”, aldus Mathoera. Bij deze wet zullen overtredingen van de beperkingen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide straffen. Dit zijn dus overtredingen en geen misdrijven en staat hierop geen insluiting. Dat kan natuurlijk wel als het in combinatie met een andere strafbaar feit zich voordoet.

Meer bevoegdheden voor NCCR en politie; boetes opleggen

Mathoera is er wel voorstander van dat justitiële autoriteiten, waaronder het NCCR en de politie, meer bevoegdheden moeten krijgen om overtreders van de avondklok te dwingen om thuis te blijven.  Nu worden de overtreders tussen 20.00 uur tot 06.00 uur op het politiebureau gehouden en daarna heengezonden. Een voorbeeld is het opleggen van boetes aan deze overtreders van thuisquarantaine. “Dat soort dingen gaan helpen dat mensen zich aan regels gaan houden. Dan moet je het OM dan ook erbij betrekken en mensen te verplichten om informatie te geven als zij in contact zijn gekomen met eventueel besmette personen”, aldus Mathoera.

FR

error: Kopiëren mag niet!