Kandidaatstelling voor partijen in tijden van het Coronavirus

Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van het redactionele artikel in  Dagblad Suriname, waarbij de VHP’er van beschuldigd wordt niet democratisch te werk te gaan bij de kandidaatstelling. De kandidaatstelling is een transparant proces, dat bij iedereen bekend is. Reeds op 18 april 2018 zijn door het Hoofdbestuur algemene richtlijnen aangegeven voor de aspirant-kandidaten met een hele lijst van vereisten. Uiteraard moest men lid zijn van de partij. Wij hebben eenieder de gelegenheid gegeven om te solliciteren als aspirant-kandidaat. Elke kandidaat diende een formulier in te vullen en een cv met motivatiebrief bij te voegen. Alles gebeurde op basis van het bestuursdocument ‘Rapport identificatie en selectie VHP- kandidaten DNA, DR en RR voor de verkiezingen van 25 mei 2020’, dat door een commissie van deskundigen was opgesteld. De aspirant DNA-kandidaten zijn per district bekendgemaakt, zodat iedereen in dat district en ook binnen de partij wist wie de kandidaten waren.

Voor elke kandidaat is door een selectiecommissie advies uitgebracht aan het Hoofdbestuur van de partij. Het Hoofdbestuur heeft op basis van dit advies, en ook op basis van politiek-strategische overwegingen, een concept kandidatenlijst samengesteld. Die lijst is conform de statuten voorgelegd aan de verkiezingscommissie van de partij ter toetsing. De verkiezingscommissie heeft alle kandidaten getoetst aan de formele vereisten en het grootste deel goed bevonden. Vervolgens zou op het Partijcongres van 29 maart de definitieve kandidatenlijst moeten worden goedgekeurd. De democratische werkwijze van de VHP is door geen enkele andere partij –voor zover wij dat kunnen beoordelen- gevolgd, maar daar zegt de redactie van uw blad niets over. Het zou eerlijker zijn om die vergelijking wel te maken. Sterker nog een dergelijke uitvoerig en transparant proces zou standaard moeten zijn bij alle politieke partijen.

Coronavirus

Zoals aangegeven heeft het Hoofdbestuur van de partij haar taak conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij verricht. Alles lag op schema voor het partijcongres dat in deze het laatste woord heeft. Alles zou ook normaal worden afgerond, maar het is verstoord door de situatie met het Coronavirus. Het partijcongres van de VHP telt ongeveer 560 leden.  Door de beperkingen van de regering mogen zij gewoon niet meer bijeenkomen. De VHP ondersteunt de bestrijding van het Coronavirus en kan echt geen partijcongres met 560 personen gaan houden, terwijl het voorschrift is dat niet meer dan 10 personen mogen samenkomen. Dit is een situatie van overmacht, waar niemand wat aan kan doen, ook het Hoofdbestuur niet. Het zal duidelijk zijn dat een partijcongres van 10 personen geen partijcongres is en geen legitieme status heeft.

Conform de Statuten en HR is het Dagelijks Bestuur in zo een situatie aangewezen om het proces van kandidaatstelling af te ronden. Wij wijzen erop dat er veel werk reeds voor het partijcongres is verzet, zodat het congres het sluitstuk is van een lang proces. Het DB draagt de partij binnen en buiten rechte uit en zal haar taak dus zo goed als mogelijk afronden, zodat de inschrijving van kandidaten op 9 april kan plaatsvinden.

Kandidatenlijst weerspiegelt nationale ambities

Als voorzitter van de partij vermag ik niet in te zien wat er mis is met de procedure die tot nu toe is gevolgd. Het zou in deze nogmaals prettig zijn indien de redactie van Dagblad Suriname ook naar het proces bij andere partijen zou kijken, zodat wij wat van elkaar kunnen leren. Uiteraard heeft het bestuur bij het samenstellen van de kandidatenlijst ook gelet op de nationale ambities van de partij. Daardoor bestaat de kandidatenlijst niet alleen uit vertegenwoordigers van de traditionele achterban, maar ook uit vertegenwoordigers van niet traditionele groepen. Dat is de consequentie van het transformatieproces van de partij en het Congres, het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur staan hierachter. Wij verwachten dat indien er een partijcongres gehouden zou worden ook het congres achter de kandidatenlijst zou staan. Dat niet iedereen hier blij mee is, zal altijd het geval zijn. Dat is nooit anders geweest. Binnen de partij zijn er echter genoeg kanalen om het ongenoegen te uiten, zelfs in een persoonlijk onderhoud met mij als men dat wil. Dat is ook onderdeel van de nieuwe VHP. Want wij zijn anders.

VHP-voorzitter,

Chan Santokhi

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: