PL verzet zich tegen oneigenlijke wetten

Het parlement moet niet misbruikt worden om oneigenlijke wetten te maken. De conceptnoodwetgeving ter afkondiging van een uitzonderingstoestand mag niet worden behandeld en goed- of afgekeurd worden met een parlement dat in feite onvolledig is.

De Pertjajah Luhur (PL) zegt via haar voorzitter Paul Somohardjo dat De Nationale Assemblee (DNA) op dit moment slechts 49 leden telt en dus niet voltallig is. Hij zegt verder dat het parlement op dit moment niet volledig is, aangezien e overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn veroordeeld. “Zij mogen zich niet meer voordoen als DNA-leden en ook niet als zodanig handelen. Volgens artikel 61 van de grondwet bestaat het parlement uit 51 leden en niet uit 49 leden. Het CHS moet ervoor zorgdragen dat invulling plaatsvindt van de twee opengevallen plaatsen en dat is tot nu toe niet gebeurd.

Dat brengt met zich mee dat zo een ‘gehandicapt’ parlement geen wetten in behandeling mag nemen en eventueel goedgekeurde wetten niet rechtsgeldig zijn. Ook al zou de noodwetgeving worden goedgekeurd, het is dus niet rechtsgeldig, net als het geval is met de zeer omstreden valutawet die onlangs is aangenomen”, stelt Somohardjo. De PL is het ermee eens dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen om een verdere verspreiding van het Covid-19 virus te beperken. Een uitzonderingstoestand afkondigen is echter niet nodig, vindt de partij. Zij stelt dat in de conceptnoodwetgeving essentiële zaken ontbreken: het concrete doel van de wet, van wanneer tot wanneer het van kracht is en welke maatregelen zullen worden getroffen, staan niet aangegeven.

“We begrijpen dat de lockdown noodzakelijk is. Maar als je wil overgaan tot een noodsituatie, dan moet je echt in nood zijn. Dan moet je ook echt ervoor zorgen dat de basisgoederen voor het volk gegarandeerd zijn. Dan moet je ook ervoor zorgen dat medicijnen aanwezig zijn. De vraag is nu: voor hoelang zal de uitzonderingstoestand gelden en wat is het doel? Is het doel enkel en alleen om de verkiezingen uit te stellen? Dan moeten wij dat vooraf weten. Niet aan de vooravond van de verkiezingen ga je een noodtoestand als reden gebruiken om de verkiezingen uit te stellen.”

error: Kopiëren mag niet!