De schrik slaat Suriname om het hart

Volgens verzamelde informatie hebben tijdens de verkiezingen van 2015, 100.000 stemgerechtigden (een derde deel van het electoraat), waarvan het overgrote deel jongeren, niet gestemd. Volgens het register telt Suriname op het moment 385.000 stemgerechtigden, waarvan 10% behoort tot de groep van first-time voters.

Jongeren mikpunt van de NDP

De NDP slaat zich op de borst: “Niemand kan ontkennen dat er binnen de paarse partij een klimaat heerst dat jongeren aanspreekt. Vergeleken met andere politieke partijen blijkt dat het enthousiasme- en de politieke betrokkenheid van jongeren binnen de NDP groter en sterker is. De NDP rekent bij de algemene verkiezing van mei aanstaande zwaar op jongeren, jaagt op first time voters, uit de volksklasse vooral. Zij zijn mikpunt van de NDP- verkiezingscampagne 2020.”

NDP minder zelfverzekerd

Voordat het Coronavirus intrad, glunderdere de oppositie. “De zelfverzekerdheid van Boutisten wordt met de dag minder. De achteruit hollende financieel- economische standaard is koren op de molen van de politieke oppositie. De instabiliteit van de wisselkoers en de daarmee samenhangende verwikkelingen aan de vooravond van de verkiezingen zijn geen goede getuigschriften voor het regiem.”

Coronavirus wisselvalligheid

De ernstige wisselvalligheid en onzekerheid met betrekking tot de Coronaviruspandemie lijkt volgens vooraanstaande politici uit vrijwel alle partijen het NDP-regiem in de kaart te spelen. Er wordt gesleuteld aan een wet om een uitzonderingstoestand af te kondigen. Een burgerlijke uitzonderingstoestand geeft volgens de oppositie de NDP de gelegenheid om zich in te graven. Nu al heeft het bewind van Bouterse dictatoriale eigenschappen. Een noodtoestand schept de mogelijkheid tot een regelrechte dictatuur. Een wurggreep waar moeilijk uit te komen zal zijn.

Nood breekt wet

Het angstaanjagend Coronavirus heeft de mens danig doen schrikken en een plotseling angstgevoel opgewekt. De mens is bang. Deze ontsteltenis zorgt voor enige paniek. Het Coronavirus is de schrik van de wereld geworden. De regering oogt op een burgerlijke uitzonderingstoestand (Wet Uitzonderingstoestand Covid-19) voor ogen. In theorie gaat het om de bescherming van het volk krachtens artikel 72 van de Grondwet.

Suriname zit op zwart zaad

VHP-werkgroepen in Munderbuiten, Welgelegen en Weg naar Zee schuiven hun bezorgdheid en ongenoegen niet onder stoelen of banken: “De eventuele noodtoestand zal Suriname, dat op zwartzaad zit, enorm veel kosten. De regering heeft verzuimd een noodfonds te vormen, waar in tijden van nood op teruggevallen kan worden. Hoe zullen het volk, de ondernemers en de bedrijven tegemoet gekomen worden.”

Gezondheidszorg

 SZF- Basiszorgverzekerden maken zich zorgen om de beschikbaarheid van medicijnen en andere voorzieningen. Wat als de virussituatie verergert? Suriname heeft haar schuldenplafond bereikt. Zal die wederom opengebroken worden. Waar gaat er nu geleend worden? Hoe gaat de regering aan geld komen? Kan de regering vanwege een noodtoestand onze banktegoeden opeisen?”

Renteaflossingen

“De kredietinstellingen die reeds aan Suriname geld hebben geleend, houden de handen open voor miljoenen aan renteaflossingen. Hoe zal Suriname daarmee omgaan? Het land kan niet eens haar reguliere uitgaven dekken”, aldus informatie geput bij meerdere VHP-werkgroepen in de regio Kwatta.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: