Voorstellen Ravaksur over koopkrachtversterking en belastingverlaging moeten 6 april al goedgekeurd zijn door de regering

Op maandag 23 maart 2020 hebben de vertegenwoordigers van Ravaksur in gezelschap van enige andere vakverenigingen een presentatie gehouden voor de president, zijn adviseurs en de minister van Arbeid. Het thema van de presentatie was om de loonbelastingdruk voor de werkers aanzienlijk te verlagen en tegelijkertijd, indien gewenst enige andere belastingsoorten te introduceren. In de presentatie is erop gewezen dat sedert het jaar 2008 deze materie onder de aandacht van verschillende ministers van Financiën is gebracht en dat de rek nu voor de ruim 250.000 werkers eruit is, vanwege de economische crisis van de afgelopen jaren en de huidige prijsstijgingen, die de koopkracht van de werkers ernstig hebben aangetast. Bovendien heeft Ravaksur een beroep op de president gedaan om de voorstellen al bij de volgende loonuitkering, dat wil zeggen in april 2020, door te laten voeren.

Verhoging belastingvrije voet

Er is een voorstel aan de president en zijn team voorgelegd, waarbij wat de loonbelasting betreft de belastingvrije voet gelijk wordt gesteld aan het niveau van het minimumloon van het jaar 2020, van SRD 2.500,00 per maand. De huidige belastingvrije voet is nog gelijk aan SRD 220,00 per maand. In het voorstel is ook opgenomen om de belastingschijven en de belastingtarieven zodanig aan te passen dat de personen, die tot de middenklasse behoren, ook een behoorlijke versterking van hun koopkracht zullen merken. In het voorstel van Ravaksur is verder opgenomen om de onbelaste beloningen aan te passen. Deze hebben betrekking op het verruimen van het vakantiegeld naar ten hoogste SRD 12.000,00 en de aftrekbare kosten te stellen op 5 procent van het loon met een maximum van SRD 3.000,00 per jaar.

Invoering BTW

Ravaksur heeft in het voorstel meegenomen, om bij een te grote inkomstenderving voor het ministerie van Financiën, de belasting toegevoegde waarde, BTW, in te voeren en daarnaast nog ook een belasting op het ophalen van het huishoud en het vuil van de bedrijven en organisaties. De inhoud van de presentatie is door de president goed ontvangen, aangezien hij ter plekke voorstelde dat zijn adviseurs en een team van Ravaksur en hun adviseur al op vrijdag 27 maart de gedane voorstellen breedvoerig zouden bepreken. Deze bespreking heeft al plaatsgevonden en was ook positief.

Vandaag expertmeeting op Financiën

Voor dinsdag 31 maart is er vervolgens een expertmeeting met het ministerie van Financiën en de vertegenwoordigers van Ravaksur gepland, waar partijen de inmiddels doorgerekende voorstellen zullen bespreken.  Hierna is er voor vrijdag 3 april aanstaande weer een vergadering met de adviseurs van de president en Ravaksur gepland. In deze vergadering zullen de resultaten van de doorrekening van de voorstellen worden besproken. Vervolgens zal het eindvoorstel uiterlijk op 6 april 2020 door de regering worden goedgekeurd. Door tussenkomst van de minister van Financiën zal het eindvoorstel aan de interne verwerkingsunits van het ministerie van Financiën voor verdere verwerking in april 2020 worden aangeboden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: