Paranam dreigt een hel te worden

 “De uitbarsting van geweld op woensdag 25 maart jongstleden te Paranam waarbij er schoten zijn gelost, brand is gesticht, een dode is gevallen en personen gewond zijn geraakt, heeft diep ingewerkt op het gemoed en de geest van de samenleving. Ik schaam me voor wat er gebeurt op Paranam. Ik ben hier geboren en getogen, eenieder die de goede tijden van Paranam en omgeving heeft gekend, huilt met mij mee”, aldus de reactie van een gepensioneerde Suralco-werknemer.

Gevolg van instorting van Suralco

“Ik zag het al aankomen. De instorting van Suralco heeft nare gevolgen voor alles en iedereen, vrijwel alles in en rond Paranam is met reuzenvaart aan het verloederen, het dreigt een hel te worden. Productiebedrijven liggen stil, zijn als het ware platgelegd. Werknemers zitten thuis. Het trieste van de zaak is, dat zij net als de kwaadstichters wonen in Paranam. Zij hebben hun eigen gemeenschap ernstig verwond. De opwinding was groot en fataal.”

Noodlottige uitbarsting

“De verhitte gemoederen zijn enigszins gaan luwen. Maar de onvrede en onrust zijn niet weg. Het gaat om een structureel probleem. Deze noodlottige uitbarsting staat niet op zichzelf. Het is onlosmakelijk verbonden met de achteruitgang van Suriname. Ondeskundig bestuur, oneigenlijke praktijken, werkloosheid, armoede en andere nare zaken teisteren het land. Politieke, valuta-, economische, financiële en Coronavirus-problemen hebben invloed op het optreden en gedrag van de mens.

SRD 21 miljoen schade

De schade veroorzaakt door volkswoede is enorm. De directie van Cobo Steel Industries, een dochteronderneming van Cobo-Holding zei desgevraagd dat de opgelopen schade, zover die tot nu toe kan worden opgemaakt, ruim US$ 1,5 miljoen bedraagt. Omgerekend met de koers van SRD 14, die op de dag waarop de vernielingen plaatsvonden gold, komt dat neer op SRD 21 miljoen.  “De verzekeringsmaatschappijen dekken deze schade niet. De bestaanszekerheid van de 150 werknemers en het onderhoud van hun gezinnen zijn in gevaar gebracht. Externe dienstverleners en toeleveringsbedrijven betalen het gelag ook.”

Er dreigt een ramp

Cobo Holding heeft meerdere belangen in de omgeving. Met partners uit het buitenland worden een bakstenenfabriek, een houtafvalverwerkingsbedrijf en een granietbedrijf opgezet. De uitvoering van deze miljoeneninvesteringen zijn al 60% gevorderd. De uitstraling van de onzekere situatie te Paranam naar deze ondernemingen toe wordt gevreesd.

Levensbedreigend

De directie van Cobo vindt het een nare zaak. “Wij zijn bedreigd. Onze belagers zijn onberekenbaar. De politie bewaakt het bedrijf. De vraag is of twee of drie politieagenten een dolle menigte aankunnen als de vonk weer in de pan slaat. Cobo Steel Industries heeft haar interne beveiliging opgevoerd en een professioneel bewakingsbedrijf erbij gehaald. Hoe verder? Nagegaan wordt hoe de tegenslag te overkomen.”

De verschroeide aarde

Gezegd wordt, dat de personen die betrokken zijn bij de opstand, de barakken en woningen waarin zij wonen, illegaal occuperen. “Zij leven onder zeer slechte omstandigheden. Menigeen ontbeert waterleiding en elektriciteit. Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Suralco binnen afzienbare tijd ertoe overgaat om woningen en andere opstallen die nog overeind staan te Paranam, weg te doseren. “Zoiets als de tactiek van verschroeide aarde waarbij een gebied wordt opgegeven en alle zaken van economische waarde, zoals gebouwen, waterleiding- elektrische voorzieningen vernietigd of weggehaald worden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!