Geen aanhoudingen van lockdown-overtreders binnen regio Midden

Op de eerste avond van de lockdown-periode van 14 dagen heeft regio Midden Suriname geen aanhoudingen verricht. Politie Santo Dorp heeft rond 22.30 uur opgetreden aan de Soerdjbalistraat te Sunnypoint tegen een groep jongemannen, die weigerden gehoor te geven aan de bevelen van de politie. Zij lokten de politie uit en weigerden zich naar hun woon- en of verblijfplaats te begeven. Ondanks meerdere bevelen om de plaats te verlaten, weigerde de groep en de politie was toen genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen om de groep ongehoorzame burgers uit elkaar te drijven. Er zijn beelden op social media, waarbij de mensen de politie uitdagen om hen te verwijderen. Zij hadden planken met spijkers en andere voorwerpen de weg gebarricadeerd om de politie te beletten hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. De politie was alert en heeft de versperringen, die op straat waren geplaatst, verwijderd. “De mensen begrijpen niet dat de politie voor hun veiligheid optreedt, zodat het Coronavirus zich niet verder kan verspreiden. Indien zij zich gaan verzetten, zal de politie hun verzet fysiek moeten breken”, merkte hoofdinspecteur Humphrey Naarden in een eerder interview op.

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!