Bullenpees!!!


De Surinaamse burger heeft ons niet verrast, maar we betreuren het dat onze voorspelling uit is gekomen. Er zijn groepen burgers die zich keurig hebben gehouden aan de avondklok, maar de Surinaamse wegen waren niet verlaten. Op de drukke wegen waren er regelmatig auto’s te zien, zeker in de grote districten van Suriname (Paramaribo en Wanica). Op bekende hoeken waar de mensen hangen waren er burgers in de bekende volksbuurten. Maar ook in de niet-bekende buurten zijn er mensen geweest die niet op straat hingen, maar wel op straat reden. Het is onbekend of er ook in het district Wanica maatregelen door de politie zijn getroffen tegen burgers die in overtreding waren. We hebben gisteren aangegeven dat de regering de besluiten die zijn genomen in een officieel stuk moet opnemen en deze publiceren. Nu is de werkwijze dat de overtreders op het politiebureau worden gehouden tot 06.00 uur en daarna heen worden gezonden. Het kan voorkomen dat door het aantal overtreders zo groot is dat op een bepaald politiebureau er niet genoeg plaats is om met de regels van social distancing de mensen te herbergen. In de media is het woord burgerlijke ongehoorzaamheid al gevallen. Het is bekend dat een deel van de burgerij ruzie heeft met de politie. Familieleden, buurtgenoten en huisgenoten zijn opgepakt door de politie en die zijn veroordeeld en zitten nu in de gevangenis. Het gaat hier om criminelen, voornamelijk dieven en rovers die ook geweld gebruiken. De politie is hun grootste vijand. Heel vaak is de politie in Suriname bekogeld, zonder dat politici en de regering het voor de politie hebben opgenomen. Er worden ook liederen gezongen waarin geweld tegen de politie wordt bevorderd. Ook zijn er liederen waar criminele handelingen worden bevorderd. Met deze artiesten is de regering nooit in dialoog gegaan. Opvallend is dat er politici zijn die hun aanhang hebben in deze buurten. Deze politici hebben tot nu toe het niet gedurfd om hun aanhang aan te spreken op het onmaatschappelijk en crimineel gedrag. Zo hebben we gezien dat bij een bedrijf buurtbewoners schade hebben aangericht. Op het bedrijfsterrein is een lokale bewoner om het leven gekomen door een kogel van een bewaker. Het vermoeden bestaat dat hij er op het terrein was om goederen van het bedrijf te stelen. Zo worden er vooral in het binnenland en in de traditionele volksbuurten veel aanvallen op de politie gepleegd. Maar de regering heeft de burgers die de schade aanrichten nooit verantwoordelijk gehouden voor hun handelingen. Ze hebben nooit voor de schade moeten opdraaien. Soms zijn er beelden en is te zien wie de schade heeft aangericht. Ook zijn mensen nooit veroordeeld voor het toebrengen van schade aan politie wagens. Er zijn groepen burgers die ook ruzie hebben met het leger. En nu uitgerekend het leger en de politie zijn belast met de avondklok. 

De vraag rijst waarom een groep burgers zich altijd verzet tegen matregelen die door de regering worden afgekondigd. Wij denken dat in Suriname behalve buurten waaruit veel veroordeelden en criminelen voorkomen, ook de huisvesting een rol speelt. Er zijn nog steeds buurten in Suriname waar de huisvesting over het algemeen slecht is. De huizen zijn klein en er wonen teveel mensen in het klein huis. Dat drijft deze burgers naar de straat, want het is onmogelijk om opgepakt in het huis te zitten. Het gaat veelal om woningen die men snel in elkaar zet en ook veel volkswoningen zijn klein voor families met ook nog huisgenoten en veel kinderen. Daarom zien we in deze buurten dat alle generaties, behalve de echt ouderen, zich op straat begeven en daar leven. Men komt thuis om eventueel te eten en te baden en ergens een plek te vinden om er te slapen. Deze huizen hebben weleens ook geen stroom. Dus de politie gaat nog moeilijkheden krijgen met het laten naleven van de avondklok. Bovendien is niet in alle districten de politie bezig om goed toezicht uit te oefenen. 

Regelmatig zien we ook dat burgers zich niet houden aan die anderhalve meter afstand. Hierover moet er ook districtsverordeningen komen met boetes. Door de media is aangehaald het geval van Djotelal, waar lange rijen zijn van burgers om goedkope levensmiddelen te kopen. Maar er is ook een ander geval op het terrein van een ziekenhuis waar gezondheidswerkers in de rij staan om goederen te ontvangen, waar men de afstand niet in acht neemt. Voorlopig zijn er niet meer positief geteste personen en we hopen dat het precies zo blijft. We hopen dat allen die positief zijn getest herstellen. Maar er moet nog veel gebeuren aan ons gedrag. Want zelfs op de dagelijkse persconferenties zien we nog mensen te dicht op elkaar zitten en staan. 

error: Kopiëren mag niet!