Avondklok, noodtoestand, gedeeltelijke of volledige lockdown: hoe zit dat?

De avondklokis slechts een ordemaatregel en die kan de president indien noodzakelijk voor de veiligheid van land en volk zonder een speciale wet of regeling uitroepen. Op dit moment geldt in Suriname een avondklok, die loopt van 8.00 uur ‘s avonds tot 6.00 uur ‘s morgens. Wie die ordemaatregel overtreedt, kan daarvoor gestraft worden. Je zal bijvoorbeeld de nacht in een cel moeten doorbrengen.

Volgens onze Grondwet kan de president van Suriname de noodtoestand uitroepen/afkondigen na toestemming van De Nationale Assemblee. Alleen wanneer overleg met DNA door enige overmacht onmogelijk is, kan hij dat toch zonder toestemming. Het belangrijkste gevolg van een uitgeroepen noodtoestand, is dat de wet (tijdelijk) buiten werking wordt gesteld.

Onze Grondwet zegt in artikel 102 lid 3:

Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of in geval van ernstige bedreiging of verstoring van de inwendige orde of rust, welke kan leiden tot wezenlijke aantasting van de belangen van de Staat, kan door de President, na voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblée, in elk gedeelte van Suriname de noodtoestand worden uitgeroepen.

Dat maakt de weg vrij voor de president om maatregelen te nemen, die hij anders niet zou kunnen nemen, maar die onder gegeven omstandigheden, voor de veiligheid van land en volk bijvoorbeeld, noodzakelijk zijn.

Een lockdown is een noodprotocol, dat voorkomt dat mensen een gebied verlaten. Een volledige (full) lockdown betekent dat mensen moeten blijven waar ze zijn en niet in het openbaar mogen komen. Dan kunnen er dus ook geen winkels en bedrijven open. Een gedeeltelijke (partial) lockdown betekent dat dit slechts deels gebeurt, zoals op dit moment in Suriname. Dan zijn er wel winkels en bedrijven open, maar eigenlijk niet voltijds.

Voor nu hebben we in Suriname alleen nog een avondklok en een gedeeltelijke lockdown. Of dat genoeg is om onze gezondheid te beschermen, zal afhangen van hoe de samenleving zich gedraagt. Niet onnodig op straat gaan, geen samenscholingen, social distancing. Als niet, dan riskeren we inderdaad strengere maatregelen, en dan zijn een total lockdown of een noodtoestand niet ondenkbaar.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: