“Mi na neks nanga valuta, mi no ab valutarekening, a wet na wang bun wet… Ju denki?”

Op zijn zachts gezegd: rare opmerkingen, op social media waar mensen zich afvragen waarom anderen weer klagen nu de koers bij wet wordt vastgesteld op SRD 8,50. Want toen het hoog was, klaagde men en nu het wordt verlaagd, klaagt men weer. Wel aan die mensen het volgende. Een koers wordt niet bepaald door een wet, nergens en nooit. Als dat zo was, zou heel de wereld alle valuta bij wet kunnen vaststellen op 1 op 1. Neen het werkt niet zo mensen, de koers wordt bepaald door de markt van vraag en aanbod, import- en exportbalans (inkomende en uitgegeven vreemde valuta). Onthoud dat wij een importerend en weinig exporterend land zijn. Wij produceren onvoldoende! Export is USD binnenkrijgen en hieraan is dus gekoppeld productie in het land. Verder speelt de dekking van de lokale munteenheid een grote rol in het bepalen van de koers en in Suriname zorgen de goudvoorraad en de voorraad aan vreemde valuta voor dekking van de SRD (met een mooi woord: internationale reserve). Het is dus logisch dat wanneer de voorraad aan vreemde valuta minder wordt om wat voor reden dan ook, dat de waarde van de SRD verlaagt en dat leidt tot devaluatie.

Totaal geen kasreserve

Zolang de Centrale Bank van Suriname de vraag naar vreemde valuta, om welke reden dan ook kan voeden, zonder aan de dekking van de SRD te gaan, gaat de koers stabiel blijven en soms wel lichtjes dalen. En hoe voedt je de vraag naar vreemde valuta?  Door onder andere meer te produceren en zo meer vreemde valuta binnen te krijgen dan uit te geven aan importen.

En waarom gaat het stabiel houden van de koers in Suriname op dit ogenblik niet lukken? Omdat de CBvS totaal geen reserve meer heeft om de markt te kunnen voeden en de productie in Suriname de afgelopen jaren totaal niet is toegenomen. Dan mag je een mooie wet aannemen en de koers bepalen op SRD 8.50, maar zolang je niet alle aanvragen (naar USD) kan honoreren, zal dit nooit werken.

Wat zal dan wel gebeuren?

De zwarte markt zal bloeien, een kleine groep vrienden zal kunnen worden geaccommodeerd met valuta tegen de wettelijke koers en die kunnen zij tegen woekerwinsten kwijt op de zwarte markt. Het publiek en bedrijven gaan hun vreemde valuta opbergen thuis, met allerlei gevaren die dat met zich meebrengt.

Dit is nu de reden waarom de banken niet kunnen meewerken aan uitvoering van de wet en waarom het bedrijfsleven, de financiële sector en de burgerij het protest moeten ondersteunen. Want burgerij, die oksel-spray die SRD  15 was en nu SRD 30 kost, gaat duurder worden, alles wat wij moeten importeren (en dat is veel!!!) gaat duurder worden. Ook die pamper, blom, olie, alles. Omdat er niet genoeg dollars zijn om te importeren en men op de zwarte markt moet gaan kopen. Dit heeft niets te maken met rijk en arm. De armen die al niet uitkomen, worden meteen getroffen, omdat alles duurder wordt, want er is geen dekking voor de SRD (USD keba!!!) en de zwarte markt zal blijven bloeien. En die basisgoederen….ja 4 uren in de rij staan om basisgoederen te kopen waarvan je overheid bepaalt welke, hoeveel en wanneer je ze mag kopen? Dat we kar’ vrijheid?

Steun het proces en vecht voor je eigen vrijheid. Ju tak Ju no ab neks nanga valuta dus ie ne spang. Valuta ab te maken nanga ju alla dei, dus ju mus fu spang! If valuta no de, prijs e stijg en uiteindelijk ju no mang bai neks moro! Alla sma e go achteruit. Alla sma! Owktu ju. A betre un wiki! De Wet op Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is gemaakt en afgekondigd. Zijn de prijzen gedaald? Zulke wetten brengen juist meer onzekerheid en zal het moeilijker worden leningen te krijgen. Persoonlijke leningen en kopen op afbetaling zal bijna onmogelijk worden vanwege de te hoge rente. Opo joe ai jere! Dit stellen Ronny Aloema, Vachan Lachmipersad, Cedric van Samson en Cheryl Dijksteel op social media #RedSuriname!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: