Reeds 30 politiefunctionarissen in thuisquarantaine geplaatst

Reeds 30 politiefunctionarissen van verschillende afdelingen zijn momenteel in thuisquarantaine. Dagblad Suriname heeft de informatie dat een groep van vijf politieambtenaren samen met een lid van het Openbaar Ministerie naar Miami was in verband met een training. Deze groep politiemannen was eerst in quarantaine geplaatst. Tot nu toe zijn ze allemaal stabiel en vertonen geen griepverschijnselen. Ook blijkt dat hele bezetting van Iamgold, het gaat hierbij om bijkans 25 politieambtenaren die daar op detachering zijn, in thuisquarantaine is geplaatst. Het gaat in deze om politiemannen van verschillende afdelingen waaronder Paramaribo, Wanica, Mobiele Eenheid (ME) en de Parketwacht. 

Parketwacht verlost van arrestantentransport 

Van deze laatste afdeling heeft het Hof van Justitie woensdagavond een spoedinterventiemaatregel genomen. Dit, nadat het bekend werd dat de echtgenote van een agent te werk gesteld was bij de afdeling Parketwacht werkzaam is op de Franse ambassade en thans in thuisquarantine zit. Het Hof van Justitie heeft in samenspraak met haar leden een dringende maatregel genomen. Ingaande vrijdag 27 maart 2020 worden verdachten telefonisch gehoord in het kader van een rechtmatigheidstoets, bewaring of verlenging van de bewaring. Dit geldt voor het Hof, het Openbaar Ministerie alsook voor de rechter-commissaris. De diverse regio’s zijn op de hoogte van deze interventiemaatregel. De ressorten hoeven in dit geval de arrestanten c.q. verdachten die vrijdag op de rol staan om voorgeleid te worden, niet aan te voeren. Dus er zal geen overbrenging plaatsvinden meer naar het parket of de rechtercommissaris of het Hof. Voor de raadslieden is de optie open om zelf te kiezen waar hij/zij erbij willen zijn. Ze kunnen de verdachte bijstaan op het parket of op de politiebureaus. Met deze maatregel is de parketwacht verlost van het transporteren van de verdachten en de bewaking.

Het Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat de verdachte gehoord moet worden alvorens er een dwangmiddel op hem toegepast wordt. De wetgever heeft echter nergens aangegeven dat bij dit verhoor de fysieke aanwezigheid van de verdachte vereist is. Telefonisch en anderszins op afstand verhoren van verdachten is reeds lang tijd normaal gebruik in Nederland.

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: