Goedschalk ziet nieuwe kansen door Milieu Raamwet

John Goedschalk, directeur van Conservation International (CI), is blij met de nieuwe Milieu Raamwet. Vooral omdat verschillende milieuorganisaties al heel lang hebben uitgekeken naar deze wet, maakt dat Goedschalk tevreden is met de totstandkoming van deze raamwet. De CI-directeur maakt onderscheid tussen het lokaal en het internationaal niveau, waarop deze wet van toepassing zal zijn nadat het is bekrachtigd.

Internationaal niveau

“Op internationaal niveau zorgt deze wet ervoor dat Suriname ten aanzien van haar climate commitments een voorloper is. Suriname heeft in haar bijdrage voor het tegengaan van klimaatsverandering een aantal zaken genoemd, waaronder het behouden van de 93 procent bosbedekking. Om dit te bereiken, is de Milieu Raamwet aangenomen.” Goedschalk vindt het enorm goed dat juist nu, te midden van de wereldwijde Coronacrisis, en de situatie waarin het land zich bevindt, er aandacht is voor het milieu. Ondanks de blijdschap is de directeur van CI ook realistisch en waarschuwt voor teveel euforie. “Het is hiermee ook nog niet klaar, want is het is een raamwet en binnen een raamwet kan je niet alles regelen, maar de basis en de intentie zijn er. Het ligt aan de komende regering om hier op een goede manier verder invulling aan te geven en zaken uit te werken.”

Onderhandelingspositie

De wet verbetert onze onderhandelingspositie met multinationals en andere grote bedrijven. Goedschalk geeft een voorbeeld van een groot goudbedrijf dat hier was. “Een aantal jaren voordat ze operaties begonnen, hadden ze in gesprek met CI aangegeven om eventueel compensaties te betalen voor de natuur die ze zouden vernietigen. Daarvoor zouden ze voor de veroorzaakte schade compenserende fondsen geven, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat ze dat niet van plan waren te doen, mede omdat ze daartoe niet verplicht waren op basis van de wet. En deze wet verplicht het nu wel”, verduidelijkt Goedschalk. In de toekomst zal er heel wat worden geëist van partijen die destructief bezig willen zijn en het milieu en de natuur schade aanbrengen, doordat zij een milieudeposito zullen moeten verschaffen. “Ze zullen een bedrag vooraf moeten storten in het milieufonds.” Goedschalk merkt op dat als alles goed verloopt het bedrijf dit geld dan wel weer terugkrijgt. “Maar doordat de ondernemingen vooraf moeten betalen, versterkt dit de onderhandelingspositie van Suriname.” Een ander voordeel is dat bedrijven voor blijvende schade zullen moeten betalen. Ook de historische vervuiling is opgenomen in de wet.

Burgerparticipatie

Deze wet valt en staat met burgerparticipatie. “Deze raamwet verruimt de armslag van Nimos, waardoor dit instituut nu de bevoegdheid krijgt om bestraffend op te treden om bedrijfsactiviteiten stop te zetten. Dit kan alleen als burgers wel melding maken van misstanden bij bedrijven”, aldus Goedschalk.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: