Reeds 10 securitybedrijven hebben zich geregistreerd

Guno Roosenhoff, beleidsmedewerker van de korpschef, zegt dat hij belast is met de reorganisatie van de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Met deze registratie wil men ordening brengen in deze branche, omdat er thans een onoverzichtelijke situatie is ontstaan. Hij heeft samen met korpschef Roberto Prade het initiatief genomen om het aantal actieve particuliere beveiligingsorganisaties in het land bij te houden. Roosenhoff zegt dat vanwege het ontbreken van wetgeving hieromtrent er een onoverzichtelijke situatie is ontstaan, met als gevolg dat de veiligheid juist in gedrang komt. Met het oog op het bovenstaande heeft Roosenhoff in samenspraak met de korpschef, na ruggenspraak met de minister van Justitie en Politie, gemeend om op maandag 23 maart 2020 een aanvang te maken met de ordening van de beveiligingssector, althans de registratie daarvan. Hij roept de particuliere beveiligingsorganisatie alsook de recherchebureaus dan ook op om zich te registreren. Op dinsdag 24 maart hebben reeds 10 bedrijven zich geregistreerd. Naar zeggen van Roosenhoff was bijkans 11 jaren terug een conceptwet reeds opgesteld en op basis daarvan gaat men verdere stappen ondernemen. Men wil officieel te werk gaan, zodat er enkele zaken bij de oude ordening geschrapt worden en er waar nodig nieuwe regels worden ingelast. Om de registratiedrempels zo laag mogelijk te houden, wordt de mogelijkheid geboden om via een link van de website van de afdeling Public Relations KPS zich online te registreren. Roosenhoff heeft de securitybedrijven ook tijdig per Whatsapp-bericht van deze nieuwe gang van zaken op de hoogte gesteld.   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: