Zorgverstrekker De Stem: “Het Coronavirus laat zien wie het hart op de juiste plaats heeft”

Stichting De Stem, gespecialiseerd in verslavingszorg, opvang, resocialisatie van alcohol- en drugsverslaafden heeft vanwege de Coronavirusplaag haar dienstverlening bijgesteld, aldus directeur Carlo Lansdorf. “Naast het al strikte protocol van De Stem worden alle voorschriften van de overheid en deskundigen toegepast om de spreiding van het virus tegen te gaan. Medewerkers en personen die voor begeleiding en verzorging zijn opgenomen, ambulante bezoekers en de samenleving worden beschermd.”

Coronavirus: een leermoment

Lansdorf: “Het Coronavirus is voor iedereen een leermoment. De ontstane algemene bezorgdheid geeft aan dat elk mens kwetsbaar is.  Bij de behandeling van alcohol- en drugsverslaafden komt het voor dat de verzorger of dienstverlener zich beter achten dan het slachtoffer, dat aan de zelfkant van de maatschappij is beland. Als het virus aanklopt, kan je je niet beroepen op een hoge opleiding of goede levenswandel. Het Coronavirus discrimineert niet. Man en vrouw, arm en rijk zijn kwetsbaar.”

Solidariteit

“Een paar weken geleden werden protestdemonstraties gehouden tegen zaken die slecht lopen binnen de samenleving. Het regeringskamp liet zich niet onbetuigd en bracht haar achterban ook op de been. Pro en contra stonden lijnrecht tegenover elkaar. Er was geen sprake van een nationaal standpunt.  Het bedrijfsleven en andere organisaties verklaarden zich solidair met de protestdemonstratie. Het wanbeleid moet een halt worden toegeroepen, de nood moet worden gekeerd, klonk uit vele kelen.”

Heb hart voor Suriname

Het is Lansdorf opgevallen dat het bedrijfsleven tijdens de protestdemonstratie zich solidair verklaarde met het arme volk, dat gebukt gaat onder het financieel-wanbeleid van de regering. “Door de noodtoestand, veroorzaakt door de Coronaviruspandemie met prijsopdrijving en speculatie uit te buiten, toont het bedrijfsleven nu zijn ware aard. Daaruit blijkt dat de solidariteitsverklaring gedaan toen de protestmanifestatie plaatvond niet helemaal oprecht was. Het Coronavirus laat zien wie het hart op de juiste plaats heeft.”

In staat het Coronavirus te bestrijden

“De Stem timmert al 23 jaar aan de weg. Op het moment staan om en bij 70 personen onder de hoede van 30 medewerkers. Wij prijzen ons gelukkig met de ondersteuning van de overheid die de afgelopen tijd vooruit gaat. Het heeft de staat veel tijd gekost om de zorg voor drugsverslaafden enigszins te verbeteren. Toegegeven moet worden dat de verslavingsnood groot was. Het heeft jaren geduurd voordat er schot in de zaak kwam. Door de toegenomen ondersteuning van de staat zijn wij beter uitgerust om het Coronavirus te bestrijden.”

Sozavo

“Met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, een belangrijke partner, bestaan er meerdere samenwerkingsvormen. Zo wordt er genoten van institutionele ondersteuning, waaronder het beschikbaar stellen van personeel. Het slachtoffer krijgt een financiële bijdrage van de overheid voor verblijf, voeding en zorg.”

Volksgezondheid

“Het ministerie van Volksgezondheid is een belangrijke steunpilaar voor Stichting De Stem. Het ondersteunt de dienstverlening van onze huisartsenpraktijk, Poli Rapha. De kliniek voorziet in de behoefte aan medische zorg binnen de tehuizen van Stichting De Stem in Paramaribo en het district Para.”

Maatschappelijke dienstverlening

De huisartsenpraktijk van Stichting De Stem is ook een polikliniek voor medische zorg van ambulante patiënten. Rechthebbenden van alle zorgverzekeraars mogen van de diensten van Poli Rapha gebruik maken. “Gelet op de maatschappelijke dienstverlening vanSstichting de Stem worden naast het bieden van medische- en verpleegkundige zorg voorlichting gegeven, gerelateerde informatie verstrekt en waar nodig maatschappelijke begeleiding ter beschikking gesteld”, aldus directeur Landsdorf.

HD

error: Kopiëren mag niet!